> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Πισίνα

ΠισίναΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

A) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ
Η περιεκτικότητα του μπετόν σε τσιμέντο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 350 kg/m3 ( C20/25) γιά σκυρόδεμα μεγιστου κόκκου τετράγωνης διατομής 31.5 mm και 400 kg/m3 γιά σκυρόδεμα μεγιστου κόκκου τετράγωνης διατομής 16 mm. Η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη Δ και κατά το δυνατόν κοντά στην μέση γραμμή αυτής της υποζώνης. Ο λόγος Ν/Τ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,58 γιά περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m3 και το 0.5 για περιεκτικότητα 400 kg/m3. Το μπετόν να είναι οπωσδήποτε στεγανοποιημένο στην μάζα του με πρόσμικτο στεγανοποιητικό μάζης Ceroc - CC - 197. Δοσολογία Ceroc - CC - 197 : 3,5 kg/m3 σκυροδέματος C 20/25. H συμπύκνωση πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και η διαβροχή να αρχίζει αμέσως μετά την διάστρωση και να διαρκεί τουλάχιστον 14 ημέρες. Μετά την τελευταία σκυροδέτηση, όλο το μπετόν βρέχεται τέσσερις φορές την ημέρα γιά τέσσερις μέρες, τρείς φορές την ημέρα για μιά εβδομάδα και μιά φορά την ημέρα για μιά εβδομάδα. Στά τοιχία και στον πυθμένα της πισίνας και της δεξαμενής υπερχείλισης απαγορευονται τρυπόξυλα, φελιζόλ ή άλλα υλικά. Εάν τα τοιχία της πισίνας δεν σκυροδετηθούν μαζί με τον πυθμένα (κουστούμι) τότε πρέπει να μεσολαβήσει ο ελαχιστος δυνατός χρόνος μεταξύ των σκυροδετήσεων, ενώ το τμήμα που έχει ήδη σκυροδετηθεί πρέπει να βρέχεται συνέχεια. Τυχόν ατέλειες του σκυροδέματος να σφραγίζονται με ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο τύπου Ceromax CX 5. Αν υπάρχει διαρροή νερού την ώρα της εφαρμογής χρησιμοποιούμε το Ceromax CX 1.

Β ) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ακολουθεί η στεγανοποίηση με το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές υλικό Cerecem - CR - 65 (Dichtschlaemme): Διαβρέχουμε την επιφάνεια μέχρι κορεσμού. Περνάμε με βούρτσα το μείγμα του υλικού που αποτελείται από ένα σακί ( 25 kg ) CR-65 + 5.5 lit νερού + 1 kg Ceroc - CC - 81. Ρίχνουμε πάντα την σκόνη στα υγρά, όχι αντίστροφα. Αν πρόκειται για δεξαμενή ποσίμου ύδατος το μείγμα αποτελείται από ένα σακί (25 kg ) Cerecem - CR - 65 + 6,5 lit νερού. Κριτήριο σωστής αναλογίας γενικά είναι το να στέκει το μείγμα στην βούρτσα χωρίς να στάζει. Το δεύτερο χέρι, διαστρώνεται με σπάτουλα, με τις ίδιες αναλογίες μετά από 2-3 ώρες αφού διαβρέξουμε ελαφρά την επιφάνεια. Αν απαιτηθεί και τρίτο χέρι να γίνει ξανά με βούρτσα. Κατανάλωση: 3 kg Cerecem - CR - 65 ανά m 2. Πάνω στην επιφάνεια του Cerecem - CR - 65 ακολουθεί πεταχτό για να επιτευχθεί η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως το Cerecem - CR - 65 (1 εβδομάδα)

Γ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
Πάνω στην κάθετη πρώτα επιφάνεια του CR-65 ακολουθεί πεταχτό για να επιτευχθεί η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας. Πεταχτό: Τα ξηρά συστατικά αποτελούνται από 1 όγκο τσιμέντου προς 2-3 όγκους άμμου. Το νερό ανάμιξης εμπλουτίζεται με 6 kg Ceroc - CC - 81 (βελτιωτικό πρόσφυσης) ανά τενεκέ νερού. Αναμιγνύουμε τα ξηρά συστατικά με το εμπλουτισμένο νερό σε επιθυμητή αναλογία (με το μάτι) ώστε να αποκτήσει υφή πεταχτού. Το πεταχτό να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια (σέρτικο). Το πεταχτό αυτό πρέπει να είναι άγριο και να ξηρανθεί πλήρως. Ανάλογα με την θερμοκρασία ίσως απαιτηθούν 3-4 ημέρες. Στον πυθμένα αντί για πεταχτό γίνεται μια "ιλύς πρόσφυσης". Η αναλογία είναι η ίδια ακριβώς με του πεταχτού αλλά όταν αναμιγνύουμε τα ξηρά συστατικά με το εμπλουτισμένο νερό δημιουργούμε αριάνι (υδαρή υφή) ώστε να εφαρμόζεται με βούρτσα ή σκούπα. Βουρτσίζουμε την ιλύ σε μια επιφάνεια, την οποία έχουμε βρέξει προηγουμένως, και διαστρώνουμε εκεί αμέσως την τσιμεντοκονία προτού στεγνώσει η ιλύς (φρέσκο σε φρέσκο). Η ιλύς διατηρείται σε ετοιμότητα σε ένα κουβά για αρκετή ώρα μέσα στον οποίο βουτάμε την σκούπα ή την βούρτσα για να εφαρμόζουμε το υλικό, ωστε να προηγείται -σαν κόλλα- της τσιμεντοκονίας του πυθμένα. Η ιλύς διατίθεται και σαν έτοιμο υλικό (Ceramit - CM - 20). Επίσης και η ίδια τσιμεντοκονία του πυθμένα της πισίνας διατίθεται σαν έτοιμο υλικό (CN-86). Τσιμεντοκονία: Αποτελείται από 1/2 σακί τσιμέντο (50-κιλο) + 20 φτυαριές άμμο + 1/2 lit Ceroc - CC-92 & 93 + 1 1/2 kg Ceroc - CC - 81 + νερό όσο απαιτείται. H τσιμεντοκονία διαστρώνεται σταδιακά δηλαδή σε στρώσεις έως 2 cm για να μην ολισθήσει. Η τσιμεντοκονία αυτή παραμένει 4 εβδομάδες πριν ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη εργασία (πλακίδια ή βαφή). Γεμίζουμε πάντα την πισίνα με νερό για μιά εβδομάδα πριν τοποθετηθουν τα πλακίδια ή η βαφή, ωστε να ολοκληρωθούν οι μικροπαραμορφώσεις και οι τυχόν μικροκαθιζήσεις.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ Η ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΑΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΑΣΒΕΣΤΗΣ. ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ.


Image 1