> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Κόλληση Αρμολ. Πλακιδίων

Κόλληση Αρμολ. ΠλακιδίωνΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Σε τι διαφοροποιούνται τα υλικά συγκόλλησης της Ceresit.

Σχεδόν για κάθε υλικό που παράγεται στην Γερμανία υπάρχει μια προδιαγραφή του DIN(Deutsches Institut fϋr Normung- Γερμανικό Ινστιτούτο Προδιαγραφών) η οποία καθορίζει τις ελάχιστες αποδόσεις που απαιτούνται από αυτό. Το DIN αντανακλά μεν το επίπεδο ελάχιστης απαίτησης αλλά και προστασίας του καταναλωτικού κοινού, ο τρόπος όμως που τεκμηριώνεται απαιτεί πολλά χρόνια έρευνας και εμπειρίας. Έτσι υστερεί πάντα από το σημερινό στάδιο τεχνογνωσίας των εταιρειών που διεξάγουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα και διαθέτουν απόλυτη εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ανάλογα με την φιλοσοφία του κάθε παραγωγού και σε σχέση με το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα προϊόντα του, το DIN μπορεί να αποτελεί είτε στόχο είτε σημείο αφετηρίας.
Η Ceresit έχει κάνει την επιλογή να αντιλαμβάνεται το DIN σαν κατώτερη ελάχιστη απόδοση και χάρις στην έντονη ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγει, διαθέτει την δυνατότητα να το υπερβαίνει. Η Ceresit υπερβαίνει τους κανονισμούς του DIN, σε κάθε προϊόν, συχνά και άνω του 100% δημιουργώντας έτσι απόθεμα ασφαλείας (Sicherheitsreserve) που μετράται και βεβαιώνεται από ειδικά κρατικά Ινστιτούτα Ελέγχου Υλικών της Γερμανίας.

Οι κόλλες πλακιδίων της Ceresit.

Όπως όλα τα υλικά της Ceresit έτσι και οι κόλλες της αποτελούν μοναδική περίπτωση για την ελληνική αγορά. Οι κόλλες της Ceresit διαφοροποιούνται γιατί δυστυχώς πολλά από τα κατασκευάσματα που κυκλοφορούν δεν αποτελούν κόλλες. Δεν αποτελούν κόλλες ούτε εξ ορισμού (βάσει κάποιων προδιαγραφών DIN ή ισότιμων) αλλά και επειδή δεν υπάρχουν φορείς που να εκτελούν τα συγκεκριμένα πειράματα πιστοποίησης και πολύ περισσότερο υπέρβασης, αλλά και για τον απλό λόγο ότι δεν ονομάζεται κανένα υλικό σαν κόλλα ή αρμός πλακιδίων παρά μόνον όταν παρασκευάζεται με χαλαζιακή άμμο.
Όλες οι κόλλες πλακιδίων της Ceresit αντέχουν στο νερό. Ορισμένες από αυτές μάλιστα είναι οι ίδιες στεγανοποιητικά υλικά. Σε σημεία που δεν υπάρχει ανάγκη στεγανοποίησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κόλλες όπως η CM 11(ψιλή) , ή CM12(χοντρή) , ή CM 17 ελαστική ή τέλος αν πρόκειται για την ειδική κόλλα μαρμάρων CM 15. Εκεί που εκτινάσσεται περιστασιακά νερό, αν επιθυμούμε στεγανοποίηση απλώνουμε την κόλλα Cereflux CU 23 και χτενίζουμε "ρηχά" χωρίς να εμφανιστεί το υπόβαθρο. Δημιουργείται έτσι ένα στεγανό, ελαστικό φίλμ, πάνω στο οποίο συγκολλούμε με το ίδιο υλικό τα πλακάκια.
Εκεί που υπάρχει μόνιμα νερό ή νερό με υδροστατικές πιέσεις (χτιστές μπανιέρες μεγάλου βάθους π.χ) ή με υδροστατική πίεση, διαστρώνουμε σε φιλμ το υλικό CL 51 , προστατεύουμε τις γωνίες με μεμβράνη CL 52 και συγκολλούμε με την κόλλα CM 17 την επόμενη μέρα.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες κουζίνας.

Η κουζίνα, σε αντίθεση με το λουτρό, είναι χώρος περιστασιακής μόνο καταπόνησης νερού, αλλά υψηλής χημικής-θερμικής καταπόνησης (θερμά σκεύη, έλαια, όξος κλπ.) Η πιο κατάλληλη κόλλα στον χώρο της κουζίνας για τα πλακίδια τοίχου και δαπέδου πάνω σε κάθε συνηθισμένο υπόβαθρο είναι η CM 11 . Για το δάπεδο, αν χρειαστεί να εξομαλύνουμε ατέλειες του υποβάθρου (3-15mm) με την ίδια κόλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η CM12 . Για ειδικά προβλήματα υπάρχουν η CU23 αν επιθυμούμε συγκόλληση και στεγανοποίηση πάνω σε οποιοδήποτε υπόβαθρο π.χ. παλαιά πλακάκια, πλαστικά δάπεδα, πέτρα, λείο μωσαϊκό κλπ. ή η κόλλα CM 17 για ελαστική συγκόλληση ακόμη και πάνω σε παλαιά πλακάκια ή γυψοσανίδες. Ο πάγκος της κουζίνας.
Ο πάγκος της κουζίνας είναι μια επιφάνεια υψηλών μηχανικών- θερμικών σοκ, υγρασιών και χημικών καταπονήσεων. Η διείσδυση της υγρασίας παραμορφώνει την ξύλινη κατασκευή διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τα σημεία εισόδου του νερού και επιταχύνοντας έτσι γεωμετρικά το φαινόμενο. Το άμεσα καταπονούμενο υλικό στον πάγκο είναι ο στόκος του αρμού και ύστερα η κόλλα. Η ορθή λύση είναι η αρμολόγηση με το εποξειδικό υλικό CE44 , η συγκόλληση με ελαστικές κόλλες CU23 ή CM17 η στεγανοποίηση με ελαστικό υλικό όλης της ξύλινης επιφάνειας και η προστασία της γωνίας πάγκου τοίχου με ειδική ταινία PVC πίσω από τα πλακάκια και την σιλικόνη. Η όλη κατασκευή ακολουθεί την εξής σειρά:

 1. Επάλειψη πάγκου εργασίας και μέρους του τοίχου (2 σειρές πλακίδια, 20cm) με αστάρι CT17 .
 2. Στρώση με σπάτουλα λεπτού φιλμ στεγανοποιητικού υλικού CL51 ή στεγανής κόλλας CU23 και πριν αυτά πήξουν τοποθέτηση πάνω τους ταινίας CL52, κατά μήκος της γωνίας.
 3. Στρώση δεύτερου φιλμ του στεγανοποιητικού υλικού, αφού πήξει το προηγούμενο φιλμ.
 4. Συγκόλληση πλακιδίων, πάνω στο ελαστικοποιημένο πια φιλμ
 5. Αρμολόγηση με εποξειδικό αρμό CE 44 ή CU 22 ή CE48 . Με την ανωτέρω μέθοδο εξασφαλίζουμε ελαστική στεγανότητα και χημική ανθεκτικότητα, πράγμα που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε την ισχυρότερη επένδυση πάγκου, δηλαδή την κεραμική.

  Κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε ενδοδαπέδια θέρμανση.

  Στην συγκόλληση πάνω σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μόνο τα αυστηρών προδιαγραφών και κρατικά πιστοποιημένων συγκολλητικά συστήματα μπορούν να ανταπεξέρθουν μακροχρόνια.
  Χρησιμοποιώντας την ελαστική κόλλα CM17 παρακολουθούμε τις συστολοδιαστολές του συστήματος.
  Κατασκευαστικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν:
  α) Τα δάπεδο πρέπει να χωρισθεί με αρμούς διαστολής σε πεδία μικρότερα των 40 m2. Η σχέση των πλευρών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1:2. Μέσα στην μάζα της τσιμεντοκονίας προστίθεται το ειδικότερο πρόσμικτο CN 96 , το οποίο βελτιώνει όλες τις παραμέτρους μιας κονίας δαπέδου.
  β) Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιμετρική επαφή του δαπέδου με τους τοίχους (κάτω από το σοβατεπί). Μια λωρίδα μονωτικού, πάχους 1 cm, τουλάχιστον, περιβάλλει την κατασκευή και εκτονώνει όλες τις διαστολές της επίστρωσης.
  γ) Να θέσουμε σε λειτουργία την θέρμανση από την συγκόλληση των πλακιδίων (αλλά όχι νωρίτερα από 21 μέρες) και να την διατηρήσουμε ανοικτή επί 3 μέρες αυξάνοντας προοδευτικά την θερμοκρασία μέχρι τους 25-28 οC. Ακολούθως κλείνουμε την θέρμανση και μετά 24 ώρες μπορούμε να συγκολλήσουμε τα πλακίδια. Η τήρηση των κανόνων αυτών θεμελιώνει ένα αρμονικά αλληλοσυνεργαζόμενο μηχανολογικό-οικοδομικό σύστημα.

  Κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε βεράντα.

  Η αντοχή ενός συγκολλητικού υλικού σε μια βεράντα ή ταράτσα κρίνεται στις ακραίες θερμοκρασίες, υψηλές ή χαμηλές. Αν οι υψηλές θερμοκρασίες, επιτρέπουν σε ένα αμφίβολης ποιότητας συγκολλητικό υλικό χάρις σε σωστούς και επαρκείς αρμούς διαστολής να αντέξει, οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν συγχωρούν κανένα συμβιβασμό στο υλικό συγκόλλησης όπως άλλωστε ούτε και στο πλακάκι.
  Επειδή μάλιστα η πράξη απέδειξε ότι οι αντιπαγετικές κόλλες της Ceresit αντέχουν περισσότερο από τα ίδια τα ατντιπαγετικά πλακίδια δημιουργήθηκε ένα νέο υλικό συγκόλλησης, η χυτή ελαστική κόλλα CM19 . Η κόλλα αυτή δημιουργεί 100% επιφάνεια συγκόλλησης χωρίς να αφήνει τα διάκενα του χτενίσματος. Έτσι δεν αποθηκεύεται εκεί νερό το οποίο όταν παγώνει ανυψώνεται και θραύει το πλακίδιο αντιπαγετικό ή μη.

  Υπόβαθρο: ΜΠΕΤΟΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ, ΣΟΒΑΣ, ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ

  1η Επιλογή: Κόλλα Ceresit CM11 για ατέλειες 2-10mm, κόλλα Ceresit CM12 για ατέλειες 3-15mm.
  2η Επιλογή: Συγκόλληση, εσωτερικά, με έτοιμη ελαστική κόλλα Cereflux CU26 ή τσιμεντοειδή ελαστική κόλλα CM17.
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση: Χρησιμοποιούμε την ελαστική στεγανοποιητική κόλλα Ceresit CU-23.
  Β) Ελαστικότης: Αν αναμένονται δονήσεις, ταλαντώσεις κλπ. χρησιμοποιούμε μια από τις ελαστικές κόλλες Ceresit CM17 ή CU 23 , ή μόνον εσωτερικά την CU 26 .

  Υπόβαθρο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ

  1η Επιλογή: Αφού μειωθεί η απορροφητικότητα με το υλικό Ceresit CT18 εφαρμόζουμε την ελαστική κόλλα CM17
  2η Επιλογή: Αν η τοιχοποιία δεν υπόκειται σε συστολοδιαστολή (εσωτερική τοιχοποιία) χρησιμοποιούμε την Ceresit CM11 .
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση: Χρησιμοποιούμε την ελαστική στεγανοποιητική κόλλα Ceresit CU-23
  Β) Ελαστικότης: Παρέχεται από τα ανωτέρω υλικά.

  Υπόβαθρο: ΓΥΨΟΠΛΑΚΕΣ

  1η Επιλογή: Αφού γίνει προεπάλειψη με σταθεροποιητικό υλικό CT 17 η συγκόλληση γίνεται με την ελαστική κόλλα CU26 (εφαρμογή μόνο εσωτερικά).
  2η Επιλογή: Συγκόλληση με την ελαστική αντιπαγετική κόλλα CM17
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση: Αν απαιτείται στεγανοποίηση χρησιμοποιούμε την ελαστική στεγανοποιητική κόλλα CU23. Σε ορθές γωνίες παρεμβάλλεται η ταινία CL52 .
  Β) Ελαστικότης: Απαιτείται πάντα στις γυψόπλακες εξ ου και οι ανωτέρο επιλογές.

  Υπόβαθρο: ΠΑΛΑΙΟ ΧΡΩΜΑ

  1η Επιλογή: Αφού διενεργηθεί το τεστ πρόσφυσης χρησιμοποιούμε σε εσωτερικούς χώρους την κόλλα CU26 . Έξωτερικά χρησιμοποιούμε την κόλλα CM17 .
  2η Επιλογή: Σε περιορισμένη έκταση (σοβατεπί π.χ) CU27 που εφαρμόζεται με πιστόλι σιλικόνης.
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση: Αν απαιτείται στεγανοποίηση χρησιμοποιούμε την ελαστική στεγανοποιητική κόλλα CU23.
  Β) Ελαστικότης: Δεν απαιτείται παρά μόνο σε χρωματισμένα ταλαντούμενα υπόβαθρα (ξύλα π.χ.) Η απαίτηση καλύπτεται από όλες τις προαναφερθείσες για την περίπτωση αυτή κόλλες.

  Υπόβαθρο: ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, MDF, ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΞΥΛΟ, ΝΟΒΟΠΑΝ κλπ.

  1η Επιλογή: Προεπαλείφουμε με CT 17 . Σε εσωτερικούς τοίχους ακολουθεί η συγκόλληση με την έτοιμη ελαστική κόλλα CU26 . Σε εξωτερικούς χώρους η συγκόλληση γίνεται με την κόλλα CU23.
  2η Επιλογή: Δυνατή η συγκόλληση, εσωτερικά ή εξωτερικά με την κόλλα CM17 .
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση: Η στεγανοποίηση είναι εδώ απαραίτητη. Χρησιμοποιούμε την κόλλα CU23 . Σε ορθές γωνίες ενισχύουμε τον αρμό με την ταινία CL52 .

  Υπόβαθρο: ΠΑΛΑΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

  1η Επιλογή: Για εσωτερικούς τοίχους χρησιμοποιούμε την κόλλα CU26 την κόλλα CU26. Για δάπεδα εσωτερικά ή εξωτερικά την κόλλα CU23 .
  2η Επιλογή: Δυνατή επίσης η συγκόλληση με την κόλλα CM17 .
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση: Αν απαιτείται στεγανοποίηση χρησιμοποιούμε την κόλλα CU23 . Σε ορθές γωνίες ενισχύουμε τον αρμό με την ειδική στεγανοποιητική ταινία CL52 .
  Β) Ελαστικότης: Δεν απαιτείται, αλλά παρέχεται από τα αναφεθέντα συτήματα.

  Υπόβαθρο: ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

  1η Επιλογή: Αφού γίνει προεπάλειψη με σταθεροποιητικό υλικό CT17 η συγκόλληση γίνεται με την ελαστική κόλλα CU26 (εφαρμογή μόνο εσωτερικά).
  2η Επιλογή: Συγκόλληση με την ελαστική αντιπαγετική κόλλα CM17
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση : Αν απαιτείται στεγανοποίηση χρησιμοποιούμε την ελαστική στεγανοποιητική κόλλα CU23 . Σε ορθές γωνίες παρεμβάλλεται η ταινία CL52 .
  Β) Ελαστικότης: Απαιτείται στην γυψοσανίδα και παρέχεται από τα προαναφερθέντα υλικά.

  Υπόβαθρο: ΛΕΚΑΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

  1η Επιλογή: Σαν κρίσιμο υπόβαθρο λαμβάνεται υπόψη η ράχη του πλακιδίου πισίνας η οποία είναι απορροφητική. Ως εκ τούτου σαν 1η επιλογή είναι η κόλλα CM17 .
  2η Επιλογή: Συγκόλληση με την CU22 .
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
  Α)Στεγανοποίηση: Επιτυγχάνεται μόνο από εξειδικευμένα υλικά.
  Β) Ελαστικότης:
  Γ) Ακραίες χημικές αντοχές.

  Υπόβαθρο: ΜΠΑΝΙΟ


Image 1