> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Βερνίκια

Βερνίκια



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙ.

  1. Απομάκρυνση παλαιών ασταθών βερνικιών. Παλαιά όχι πλέον σταθερά βερνίκια πρέπει να απομακρύνονται ριζικά.
  2. Τρίψιμο. Ακολουθεί σχολαστικό τρίψιμο όλης της επιφάνειας.
ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Σε ένα με βερνίκι επεξεργασμένο ξύλο δίνεται η ευκαιρία να αποδώσει προς τα έξω την πραγματική υφή που περιμένει κανείς από το υλικό αυτό. Η διαθέσιμη χρωματική παλέτα της Brillux ξεκινά από δεκάδες αποχρώσεις στους φυσικούς τόνους του ξύλου και φτάνει σε δυναμικές μοντέρνες αποχρώσεις. Ποτέ βέβαια δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι οι κλιματολογικοί παράγοντες μπορεί να απαιτήσουν μια συγκεκριμένη δομή στρώσεων και να θέσουν όρια στις χρωματικές επιλογές. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι πόρτες και παράθυρα, επεξεργασμένα με βερνίκια απαιτούν -σε σύγκριση με τα βαμμένα- λόγω της ευκολότερης διαπερατότητας των υπερωδιών, βραχύτερα χρονικά διαστήματα συντήρησης.
  1. Εμποτισμός. Μετά από τις προεργασίες ακολουθεί ανεξαρτήτως του αν θα χρησιμοποιήσουμε βαφή ή βερνίκι μια προεπάλειψη με το υλικό Impredur Holzimprgnier-Grund 550 βάσεως διαλυτών νέας τεχνολογίας δηλαδή χωρίς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Το υλικό επιτυγχάνει υψηλή διείσδυση, ρυθμίζει την υγρασία και προστατεύει από τους μπλε μύκητες.
  2. Προεπάλειψη. Μετά από τον εμποτισμό ακολουθεί το πρώτο χέρι βερνικιού, η προεπάλειψη, με το ίδιο το υδατοδιαλυτό βερνίκι Lacryl Holzlasur 235 σκέτο. Αν προϋπάρχουν παλαιά σταθερά βερνίκια τα γυαλοχαρτίζουμε και δεν προεπαλείφουμε παρά μόνον τα σημεία που τα βερνίκια αυτά έχουν τυχόν αποκολληθεί.
  3. Ενδιάμεσο και τελικό χέρι. Μετά από την προεπάλειψη ακολουθεί το πρώτο και το τελικό χέρι του βερνικιού με το υδατοδιαλυτό πάλι βερνίκι Lacryl Holzlasur 235 σκέτο. Όπως και στις ριπολίνες βάσεως νερού ο καθαρισμός ο οποίος είναι παράγων αντοχής σε υπεριώδεις ακτίνες, υψηλή θερμοκρασία και ενδεχόμενη παρουσία αλάτων, είναι εξαρτώμενος από την μοριακή δομή. Οι μοριακές αλυσίδες έως 10.000 φορές μεγαλύτερες από τα υλικά βάσεως νερού διατηρούν την ελαστικότητα του υλικού και αποκλείουν εξ ορισμού το φαινόμενο του "κιτρινίσματος". Πέραν τούτου, εξουδετερωτές υπεριωδών BX(BX-UV-Absorber) απορροφούν την ακτινοβολία αυτή μετατρέποντας την συχνότητα της σε ενεργειακά πτωχότερο ακίνδυνο φάσμα ακτίνων. Επί πλέον ειδικά διαφανή πιγμέντα οξειδίων σιδήρου αντανακλούν και τις υπόλοιπες ακτινοβολίες του ηλιακού φάσματος. Με το Lacryl Holzlasur 235 εξασφαλίζεται μια μακροχρόνια προστασία του ξύλου από τις κλιματολογικές επιδράσεις.
    Η Brillux διαθέτει μεγάλο χρωματολόγιο βερνικιών.


Image 1