> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Αδιαβροχοποίηση Δαπέδων

Αδιαβροχοποίηση Δαπέδων

Συχνά, και ως επί το πλείστον σε παλαιότερες κατασκευές, τίθεται το πρόβλημα της αποκατάστασης της στεγανότητας μιας ταράτσας ή μιας βεράντας, χωρίς να αποξηλωθεί αυτή, είτε για λόγους λειτουργικούς, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε διότι αποτελεί ξένη ιδιοκτησία (π.χ. ρετιρέ). Το υλικό Ceretec-CT 10 αδιαβροχοποιεί δια εμποτισμού. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι επίσης αποδεκτή μια ελαστική λευκή εκτεθειμένη ακρυλική στεγανοποίηση (π.χ. Cereplast - CP - 196 (Roofskin) ) για λόγους αισθητικής και για λόγους βατότητας (τοποθέτησης επίπλων βεράντας). Για το σκοπό αυτό η Ceresit ανέπτυξε μια μεσοπρόθεσμη, οικονομική και απλή στην εφαρμογή λύση που απαλλάσσει από αποξηλώσεις και εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες.


Image 1