Αδιάβροχοι Σοβάδες

Χρησιμοποιούμενα υλικά:
Πρόσμικτο αερακτικό που αντικθιστά τον ασβέστη Ceroc CC - 71 ,
Βελτιωτική ρητίνη Ceroc - CC - 81,
Πρόσμικτο στεγανοτικό μάζης Ceroc - CC-91,
Ίνες πολυπροπυλενίου για αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης πήξεως STW 6mm