> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Οριζόντιων Επιφανειών

Οριζόντιων Επιφανειών

Η ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ Gutjahr 3E

Μόνιμη λύση επισκευής ταρατσών, βεραντών και ρετιρέ που έχασαν την στεγανότητα τους, χωρίς αποξήλωση, χωρίς επιπλέον φορτία, χωρίς επιπλέον ύψη, με απλή εφαρμογή. Τοποθετείται ελεύθερα πάνω στη νέα στεγανοποίηση για να δεχτεί κατευθείαν πάνω του νέα πλακάκια, καταργώντας έτσι τσιμεντοκονίες, αποξηλώσεις και αποκομιδές.
Η διαδικασία όπως εικονίζεται είναι η εξής:

 1. Στεγανοποίηση. Αγνοούμε τις υποκείμενες στρώσεις που αστόχησαν και τοποθετούμε κατευθείαν πάνω στα παλαιά υλικά (πλακάκια, μωσαϊκό, μάρμαρα, ρηγματωμένα υλικά κλπ.) τη νέα στεγανοποιητική μεμβράνη Bituthene BT 12 ή Bituthene BT 21 αφού προηγηθεί μια επάλειψη με το CP - 42 αραιωμένο 1:1 με νερό.
 2. Αποσύμπλεξη. Πάνω στην νέα πιά στεγανοποίηση απλώνουμε ελεύθερα χωρίς να το συγκολλάμε (σαν μοκέτα) το ρολό αποσύμπλεξης Gutjahr 3E. Η τσιμεντοκονία που θα απαιτείτο καταργείται και σαν ύψος και σαν βάρος
 3. Κόλληση. Η κόλληση των πλακιδίων ή των μαρμάρων θα πρέπει να γίνει με ελαστική κόλλα CM 17 ή CM 18 ή CM 19 απευθείας πάνω στο Gutjahr 3E.
 4. Αρμολόγηση. Η αρμολόγηση γίνεται με τον ελαστικό στόκο της Ceresit CE37. Αρμοί διαστολής θα πρέπει να προβλεφθούν και να γεμίσουν με την CS 29 ή με CS 28 αν πρόκειται για μάρμαρο.

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  -Μείωση στο ελάχιστο των εργατικών.
  -Μείωση του επιπλέον φορτίου στο ελάχιστο αφού αντικαθιστά την τσιμεντοκονία.
  -Αποφυγή της αποξήλωση η οποία απαιτεί οικοδομική άδεια και συνεπάγεται όχληση, αποκομιδή και πιθανό τραυματισμό της πλάκας από κομπρεσέρ.
  -Το συνολικό ύψος αυτής της κατασκευής είναι ελάχιστο:
  Στεγανοποίηση + 3Ε + κόλλα + πλακάκι = 18 χιλιοστά.
  -Αποστράγγιση: Το διεισδύον νερό απάγεται και δεν μπορεί πλέον να λιμνάσει. Κανένας κίνδυνος υγρασιών και παγετού. Βελτίωση και της θερμομόνωσης.
  -Αερισμός: Η πίεση υδρατμών εκτονώνεται και ο υδρατμός εξέρχεται από τα κανάλια. Καμία αποκόλληση σμάλτου από συμπύκνωση υδρατμών λόγω παγετού.
  -Η κόλλα και τα πλακάκια διαχωρίζονται κινητικά- θερμικά από το υπόβαθρο προβληματικό ή υγιές. Καμία δημιουργία ρωγμών δεν μεταφέρεται σε αρμούς και πλακίδια.
  Σε παλαιές ταράτσες και πολύ συχνά σε ρετιρέ και βεράντες η απώλεια της στεγανότητας συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος επισκευής.
  Οι δρόμοι που μπορούσε να ακολουθήσει έως σήμερα κανείς ήταν δύο:
  1. Τοποθέτηση νέας στεγανοποίησης πάνω στα παλαιά στρώματα υλικών, είτε επαλειφόμενης λευκής, εκτεθειμένης στον ήλιο ακρυλικής πάστας Cereplast CP 196 με περιορισμένο χρόνο ζωής, είτε μόνιμης στεγανοποίησης η οποία οφείλει να καλυφθεί (με πλακάκια, μωσαϊκό, μάρμαρα κλπ.). Η μόνιμη, προϋποθέτει να υπάρχουν τα απαιτούμενα ύψη στις μαρμαροποδιές, πολλές φορές μάλιστα να είναι ανεκτά και τα επιπλέον φορτία. Είτε πάντως από ανεπάρκεια υψών, είτε από στατική αδυναμία η κατασκευή μόνιμης (καλυμμένης) στεγανοποίησης πάνω σε παλαιά στρώματα που αστόχησαν είναι συνήθως ανέφικτη.
  2. Τοποθέτηση νέας στεγανοποίησης στην θέση της παλαιάς με συνεπαγόμενη αποξήλωση των παλαιών στρωμάτων. Όταν λοιπόν δεν επιτρέπουν τα ύψη και συχνά τα βάρη η αποξήλωση αποτελεί μονόδρομο. Είναι όμως οδυνηρή, οχληρή, απαιτεί αποκομιδές, σιλό, κάδους και οικοδομική άδεια ενώ το κτίριο διατρέχει τον κίνδυνο του ανεπανόρθωτου τραυματισμού. Είναι οικονομικά δυσβάστακτη και δύσκολη σαν απόφαση. Το ρολό αποσύμπλεξης Gutjahr 3E καταργεί όλα αυτά τα μειονεκτήματα των άλλων λύσεων προσφέροντας έτσι την δυνατότητα να εφαρμοσθεί ανώδυνα η νέα στεγάνωση.


Image 1