> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Αδιαβραχοποίηση Πέτρας & Σοβά

Αδιαβραχοποίηση Πέτρας & Σοβά

Υπάρχουν συχνά προσόψεις που επιθυμούμε να προστατεύσουμε από μια σειρά καταπονήσεων με διαφανή προστατευτικά υλικά. Τέτοια επιφάνεια είναι το εμφανές τούβλο, η πέτρα, τα παραδοσιακά επιχρίσματα, το ανεπίχριστο μπετόν, το κεραμίδι και άλλα υλικά που κάθε έγχρωμη επικάλυψη τους, θα επέφερε αισθητική μείωση. Η Ceresit διαθέτει για τον σκοπό αυτό δύο υλικά: το Ceretec-CT-12 και το Ceresit CT-13. Τα διαφανή υλικά του εμπορίου είναι 3 κατηγοριών: Τα διαλυμένα σε νερό σε φθηνούς διαλύτες και τέλος τα διαλυμένα σε ειδική βενζίνη. Ο διαλύτης είναι ο καθοριστικός παράγων για το αν το υλικό είναι σε θέση να κάνει εμποτισμό ή απλώς φίλμ. Τα υλικά CT-12 και CT-13 της Ceresit είναι υλικά εμποτισμού (διαλυμένα σε ειδική βενζίνη το πρώτο και βάσεως νερού το δεύτερο), εισχωρούν στους πόρους της πρόσοψης χωρίς να επηρεάζουν την διαπνοή είναι τελείως αόρατα και δεν δημιουργούν φίλμ το οποίο με τον καιρό θα κιτρίνιζε ή θα γυάλιζε. Το Ceresit CT-12 είναι διάλειμμα σιλικόνης κατάλληλο για σοβάδες, τούβλα, κεραμίδια, κλπ. Και το Ceresit CT-13 είναι διάλυμα σιλανίου - σιλοξανίου κατάλληλο για εξαιρετικά αλκαλικά επιφάνειες όπως φρέσκο μπετόν, ασβεστόλιθοι, φρέσκοι σοβάδες κλπ.


Image 1