> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Βαφή

Βαφή

ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ.

Η έγχρωμη αδιαβροχοποίηση της πρόσοψης δεν επιτυγχάνεται με "ακρυλικά χρώματα" ούτε με κανένα άλλου είδους γνωστό υλικό της βιομηχανίας χρωμάτων. Η μη διαφανής αδιαβροχοποίηση πρόσοψης με επαλείψεις είναι πολύ δύσκολη και σοβαρή υπόθεση. Επιτυγχάνεται μόνο με υλικά της αποκλειστικά στεγανοποιητικής βιομηχανίας.
Όπως στους εσωτερικούς χώρους κάθε πλαστικό χρώμα δεν είναι πλενόμενο έτσι και στις προσόψεις κάθε ακρυλικό δεν είναι αδιάβροχο.
Η παραγωγή αδιάβροχου χρώματος απαιτεί υψηλή και συγκεκριμένη τεχνογνωσία γιατί, πρέπει να μεγιστοποιεί παραμέτρους που μεταξύ τους είναι αντίθετες και αλληλοεξουδετερώνονται (υδατμοπερατότης έναντι αδιαβροχοποίησης, πορώδες διαπνοής έναντι μηχανικών αντοχών απότριψης κλπ.)
Είναι εύκολο να παρασκευάσει κανείς "αδιάβροχο χρώμα" αν αρχίζει να παραιτείται από αντικρουόμενες ιδιότητες όπως καταρχάς από την δυνατότητα διαπνοής. Τέτοια χρώματα είναι γνωστά τύπου ρελιέφ τα οποία "αδιαβροχοποιούν" στραγγαλίζοντας το πορώδες και την δυνατότητα εξόδου των υδρατμών υγραίνοντας, έτσι τους τοίχους και από μέσα προς τα έξω και αχρηστεύοντας την θερμομόνωση και το φυσικό "λ" της τοιχοποιίας. Είναι εύκολο επίσης να επιτύχει κανείς εκπληκτικό συντελεστή διαπνοής αν παραιτηθεί από την δυνατότητα αυτοκαθαρισμού και μηχανικών αντοχών από απότριψη. (π.χ. υδροχρώματα, ασβεστοχρώματα). Από την άλλη όμως το ζωτικό αυτό πορώδες που επιτρέπει την διαπνοή είναι ταυτόχρονα και το σημείο εισόδου της βροχής, των ρύπων και των όξινων βλαβερών ουσιών.
Μπορεί λοιπόν να φανταστεί κανείς τι μέγεθος τεχνογνωσίας απαιτείται για να παραχθεί ένα αδιάβροχο χρώμα σαν το Ceresit Color CΤ 44 ή το Brillux Acryl 100 τα οποία έχουν διαπνοή 400% πάνω από την απαίτηση του DIN ενώ συγχρόνως υπερβαίνουν δραστικά τα αντίστοιχα DIN για την αδιαβροχοποίηση, αναστολή ενανθράκωσης και αντοχής σε αυτοκαθαρισμό.
Το χρώμα Ceresit CΤ 44 είναι καταρχάς τελείως αδιάβροχο κατά DIN 52 617. Επιπλέον έχει την ιδιότητα της υψηλής διαπερατότητας υδρατμών (διαπνοής) (DIN 52 615) έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως το κτίριο απ' όλους τους προαναφερθέντες κινδύνους. Είναι επομένως υδρατμοπερατό αλλά μη υδατοπερατό. Λειτουργεί σαν βαλβίδα πάνω στην πρόσοψη επιτρέποντας στον υδρατμό να περάσει από μέσα προς τα έξω αλλά αποκλείοντας την διείσδυση νερού από έξω προς τα μέσα. Το χρώμα αυτό έχει περάσει μια σειρά αυστηρών κλιματολογικών πειραμάτων ώστε να έχει δικαίωμα να αναγράφει στην συσκευασία του την φράση "Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις κατά DIN 18 363", "Υδρόφοβο βάσει DIN 52 617", "Αναπνέει βάσει DIN 56 215", "Αντέχει σε μηχανικές καταπονήσεις πλύσεως με τριβή βάσει DIN 53 778 S". Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η Ceresit υπερβαίνει όλα αυτά τα DIN κατά ακέραια πολλαπλάσια (το DIN φράγματος ενανθράκωσης σημαντικό για την προστασία εμφανούς μπετόν καταρρίπτεται από το Ceresit-Color κατά 400%).

Ο φωτοχημικός καθαρισμός.
Λόγω του ότι η διείσδυση νερού είναι αδύνατη μέσα στο χρώμα αυτό, αποκλείεται και η απόθεση υδατοδιαλυτού ρύπου στους πόρους του. Οι σταγόνες νερού αποθέτουν τον ρύπο μόνο επιφανειακά και αυτός χάνεται φωτοχημικά, με την βοήθεια του ήλιου, την πρόσφυση του ώστε να ξεπλένεται με την επόμενη βροχή. Η πρόσοψη παραμένει έτσι "φρεσκοβαμμένη" για πολλά χρόνια..

Η επαναφορά παλαιού τοίχου στο φυσικό του "λ".
Ένας τοίχος που έχει απορροφήσει υγρασία έχει χάσει τον φυσικό του συντελεστή θερμοαγωγιμότητας "λ". Η ενέργεια της κεντρικής θέρμανσης καταναλίσκεται άσκοπα για να εξαερώνει διαρκώς την δεσμευμένη και ανανεούμενη στα τριχοειδή υγρασία. Η βαφή Ceresit CΤ 44 απαγορεύει οριστικά την ανανέωση της υγρασίας (από την βροχή) επιτρέποντας συγχρόνως στη δέσμευση να εξέλθει οριστικά προς τα έξω. Έτσι το δομικό στοιχείο επανέρχεται στο φυσικό του συντελεστή θερμοαγωγιμότητας "λ".

Δυνατότητα πλενόμενης επιφάνειας κατά DIN 53 778 S.
Το χρώμα της Ceresit είναι ιδανικό και για εσωτερικούς χώρους λόγω της δυνατότητας καθαρισμού δια υψηλής καταπονήσεως τριβής, βάσει DIN 53 778 S.

Έγχρωμη Αδιάβροχη πρόσοψη από εμφανές μπετόν.
Για την παραγωγή υλικού έγχρωμης αδιαβροχοποίησης επιχρισμάτων (σοβάδων) απαιτείται όπως εξηγήσαμε, υψηλή τεχνογνωσία και συνδυασμός πολλών προδιαγραφών. Ακόμη πιο κρίσιμες είναι οι απαιτήσεις για τις βαφές εμφανούς μπετόν. Οι απαιτήσεις στις ιδιότητες ενός χρώματος βαφής σκυροδέματος έχουν ανατραπεί οριστικά από την προ τριαντακονταετίας εποχή των "τσιμεντοχρωμάτων". Σήμερα πια δεν αρκεί να χρωματίζεται η πρόσοψη αλλά να προστατεύεται από φυσικά φαινόμενα (βροχή, ήλιος, αέρας, εναλλαγή θερμότητας) και από περιβαλλοντολογικές καταπονήσεις (βιομηχανική ρύπανση, μόλυνση πόλης, όξινες αποθέσεις, διείσδυση CO2 και SO2, μείωση pH κίνδυνοι ενανθράκωσης κ.α.)συνδυασμένες συχνά με ενηλικιωμένο μπετόν.
Ακόμη και ένα εντελώς καινούργιο κτίριο κινδυνεύει να υποστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δραστικά μείωση της αξίας του και οξείδωση του οπλισμού αν δεν προστατευτεί έγκαιρα από τους ανωτέρω παράγοντες.
Οι βλαβερές ουσίες της ατμόσφαιρας δεν είναι σε θέση να καταστρέψουν μια πρόσοψη όσο βρίσκονται σε αέρια μορφή. Αφού όμως διαλυθούν σε νερό (από την βροχή π.χ.) αποκτούν την δυνατότητα να διεισδύσουν στα δομικά στοιχεία.
Η ενανθράκωση του μπετόν.
Κατά την πήξη του τσιμέντου παράγεται ως γνωστόν υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2. Το υδροξείδιο αυτό πλεονάζει στο σκυρόδεμα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι 25% περίπου του βάρους του τσιμέντου, υπάρχει μετά την κρυστάλλωση υπό την μορφή υδροξειδίου του ασβεστίου. Αποτέλεσμα του πλεονάσματος αυτού είναι το υψηλό αλκαλικό pH του μπετόν (περίπου 12,5). Όσο ο οπλισμός βρίσκεται μέσα στο αλκαλικό αυτό περιβάλλον είναι προστατευμένος από οξείδωση. Αντιδράσεις όμως με διεισδύουσες όξινες ουσίες μειώνουν διαρκώς το pH.
Την μέγιστη σημασία έχει εδώ η επίδραση του CO2. Αυτό αφομοιώνεται τριχοειδώς από την επιφάνεια του μπετόν, διαλυμένο στο νερό της βροχής, μαζί μάλιστα μα SO2 (σε βιομηχανικές και μολυσμένες περιοχές). Το αποτέλεσμα της απορρόφησης του CO2 είναι η εξουδετέρωση της αλκαλικότητας :

Ca(OH)2+H2O+CO2=CaCO3+2H2O.
Το δημιουργημένο ανθρακικό ασβέστιο δίνει και το όνομα της ενανθράκωσης στο φαινόμενο αυτό. Η ενανθράκωση επιταχύνεται δραστικά από πόρους, φωλιές, κακοτεχνίες, ανομοιογενή κακή δόνηση μικρή επικάλυψη κτλ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενανθράκωση μένει απαρατήρητη για πολλά χρόνια. Μόνον όταν οξειδωθεί ο οπλισμός παρατηρούνται, βρέχοντας την επιφάνεια τριχοειδής ρωγμές λόγω της διόγκωσης του ή όταν αποκολληθούν βίαια οι επικαλύψεις του οπλισμού (σεισμός π.χ.) γίνεται ορατή η οξείδωση.
To Ceresit-Color σαν φράγμα ενανθράκωσης.
Αρκεί να αναφερθεί εδώ ότι οι προδιαγραφές DIN εγκρίνουν και πιστοποιούν χρώματα σαν φράγμα ενανθράκωσης σκυροδέματος, μόνον όταν αυτά αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων συστημάτων αποκατάστασης (εποξειδικό μίνιο, ειδικές κονίες αποκατάστασης, ειδική προεπάλειψη, ειδικό χρώμα) δηλαδή προϊόντα μιας συνολικής ερευνητικής και παραγωγικής διαδικασίας και όχι αποσπασμένα προϊόντα βαφής της βιομηχανίας χρωμάτων.
Το DIN θεωρεί ότι ένα υλικό δημιουργεί φράγμα ενανθράκωσης όταν μια στρώση του πάχους s αντιστέκεται σε διαπίδυση του CO2 και του SO2 όσο ισοδύναμο πάχος στρώσης αέρα SD του Ceresit-Color σε φίλμ 150μ είναι 200μ δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερη από την απαίτηση του DIN.
Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των υλικών της Ceresit, θυγατρικής του πολυεθνικού ομίλου χημικών Henkel, και των γνωστών υλικών χρωματισμού και των γνωστών υλικών χρωματισμού της αγοράς είναι ότι η Ceresit δεν αποτελεί βιομηχανία χρωμάτων, αλλά το κορυφαίο οίκο στεγανοποιητικών υλικών της Ευρώπης και δημιουργό των πρώτων υλικών προστασίας κονιαμάτων στα τέλη του 19ου αιώνα.
Όπως όλα τα υλικά του οίκου, έτσι και οι βαφές της, αποτελούν στεγανοποιητικά υλικά και διαφοροποιούνται πλήρως στον τρόπο της ερευνητικής προσέγγισης, της παραγωγής και της πιστοποίησης, από τα λεγόμενα αδιάβροχα χρώματα της αγοράς.

3 ΤΥΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ, 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ?

Χρώματα διασποράς (ακρυλικά και πλαστικά):
Ceresit Color CΤ 44, Acryl Fassadenfarbe 100, Universal-Fassadenfarbe 903
Τα γνωστά σε όλους χρώματα. Δημιουργούν φίλμ κρύβοντας την υφή του υποβάθρου ενίοτε αναπνέουν, αδιαβροχοποιούν, αυτοκαθαρίζονται, δίνουν σατινέ λάμψη ματ ή σατινέ. Ως εκ τούτου κατάλληλα για σύγχρονα κτίρια στην πόλη ή στην εξοχή και για ανακαινίσεις πάνω σε χρώματα της ίδιας μόνο οικογένειας.

Χρώματα σιλικονούχα:Silicon Fassadenfarbe 918
Ανόργανα, απόλυτα οικολογικά, με ακραία αντοχή σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις και μολυσμένη ατμόσφαιρα με δυνατότητα εξόδου αλάτων. Δεν δημιουργούν φίλμ αφήνοντας την υφή του υποβάθρου ανέγγιχτη με ορυκτή εμφάνιση. Ιδανικά για παραδοσιακούς σοβάδες (κυκλαδίτικους π.χ.) λόγω της σαν ασβέστη εμφάνισης τους, χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα του ασβέστη.

Χρώματα πυριτικά: Brillux Silikat-Fassadenfarbe 1804
Ανόργανα, αδιάβροχα απόλυτα οικολογικά με δυνατότητα εξόδου αλάτων. Δεν δημιουργούν φίλμ αλλά εμποτισμό, αφήνοντας την υφή του υποβάθρου ανέγγιχτη με ορυκτή εμφάνιση. Ιδανικά για παραδοσιακούς σοβάδες (κυκλαδίτικους π.χ.) λόγω της σαν ασβέστη εμφάνισης τους, χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα του ασβέστη.

Χρώματα σύμμικτα:Mattosil Fassadenfarbe 960
Μίξη ακρυλικού με σιλικονούχο. Συνδυασμός των πλεονεκτημάτων και των δύο τύπων.


Image 1