> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Αυτοκόλλητη Μεμβράνη

Αυτοκόλλητη Μεμβράνη

Τα πλεονεκτήματα της αυτοκόλλητης μεμβράνης:
-Κολλά χωρίς φλόγιστρο ή κόλλα (ψυχρής επεξεργασίας).
-Απαιτεί μόνον το 1/2 των εργασιών του ασφαλτοπάνου ή της μεμβράνης PVC.
-Δεν απαιτεί επεξεργασία στις ραφές αλλά απλή αλληλεπικάλυψη.
-Φραγή ακτινοβολίας ραδονίου από το υπέδαφος.
-Αυτοεπουλώνεται.
-Δεν έχει τάση επαναφοράς που αποκολλά τα παρόμοια υλικά.
-Κόβεται με απλό ξυράφι χαρτιού.
-Εφαρμόζεται 365 μέρες τον χρόνο.

Προετοιμασίες υποβάθρου: Δεν πρόκειται παρά για την συνήθη προεργασία υποβάθρων πριν την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών είτε υπό μορφή μεμβρανών, δηλαδή απομάκρυνση σκόνης, χρώματος, ξένων σωμάτων, κοπή αιχμηρών προεξοχών (γρέζια, λάσπες), σφράγιση οπών (από φουρκέτες, τρυπόξυλα, φωλιές κ.λ.π) Η τελική επιφάνεια να είναι κατά την ώρα της εφαρμογής στεγνή. Θερμοκρασία εφαρμογής +5o C έως +30oC.
Προεπάλειψη: Η μεμβράνη Bituthene BT 21 εφαρμόζεται σε κάθε ορυκτό υπόβαθρο (μπετόν, τσιμεντοκονία, τούβλο, στοιχεία ελαφρομπετόν, κ.λ.π.) αφού προηγηθεί προεπάλειψη με το Ceresit CP - 42 αραιωμένο με νερό 1:1. Εφαρμογή μόνο με βούρτσα. Χρόνος στεγνώματος πριν την τοποθέτηση της μεμβράνης: 60 λεπτά. Για την εφαρμογή της μεμβράνης Bituthene BT 21 πάνω σε παλαιά φθαρμένα ασφαλτόπανα ή ασφαλτικές μονώσεις δεν απαιτείται προεπάλειψη.
Σφράγιση ατελειών: Η σφράγιση ατελειών του υποβάθρου πρέπει να γίνεται πριν από την προεπάλειψη. Αν παρ΄όλα αυτά κάποια οπή παραλήφθηκε ή προέκυψε μετά, μπορεί να γίνει εκ των υστέρων σφράγιση της, όχι πια βέβαια με τσιμεντοειδή υλικά αλλά με ασφαλτικό στόκο Ceresit CP-55 . Με το ίδιο υλικό επισκευάζουμε παλαιά φθαρμένα ασφαλτόπανα ή μονώσεις πριν από την εφαρμογή του Bituthene? BT 21 επάνω τους.
Κοπή μεμβράνης: Κόβουμε με απλό ξυράφι χαρτονιού την μεμβράνη στο επιθυμιτό μήκος. Χρησιμοποιούμε σαν βάση κάποια σανίδα ή πλάκες θερμομονωτικού υλικού ή οποιαδήποτε παρόμοιο υλικό που βρίσκεται στον χώρο της οικοδομής. Κρατάμε τα ρετάλια γιατί είναι απαραίτητα σε πληθώρα εφαρμογών.
Τοποθέτηση της μεμβράνης: Αρχίζοντας πάντα από κάποια γωνία, κολλάμε το άνω μέρος της μεμβράνης και ακολούθως τραβώντας το χαρτί την ξετυλίγουμε μέχρι κάτω πιέζοντας με το χέρι την επιφάνεια για να επιτύχουμε ομοιογενή συγκόλληση. Τώρα πια η αποκόλληση είναι τελείως αδύνατη. (Αντίσταση θραύσης 229Ν κατά μήκος, 303Ν κατά πλάτος). Η επιφάνεια είναι ήδη ικανή για πίεση νερού 7,0bar (70m στήλης ύδατος). Η κάθε στρώση πρέπει να επικαλύπτει την προηγούμενη 5-10cm.
Στρώσιμο με ροδάκι ή πανί: Συμπιέζουμε την μεμβράνη με ροδάκι (ή με το χέρι, κρατώντας ένα πανί) επιμένοντας πάνω στα σημεία όπου υπάρχουν ατέλειες του υποβάθρου (προεξοχές, βαθουλώματα, φυσαλίδες αέρα, γωνίες κ.λ.π.). Επιμένουμε επίσης στις γωνίες (ορθές και τρίεδες) και στις αλληλοεπικαλύψεις των μεμβρανών μεταξύ τους.
Ασφάλιση άνω μέρος: Ασφαλίζουμε το άνω μέρος της μεμβράνης, δηλαδή εκείνο το μέρος που βρίσκεται στην ζώνη εδάφους (αν πρόκειται για υπόγειο) ή το τελείωμα της διαμορφωθείσης λεκάνης στο στηθαίο αν πρόκειται για ταράτσα ή βεράντα.. Αυτό γίνεται απλά κόβοντας μια ταινία Cerestat CA-23 .
Τοποθέτηση γεωυφάσματος Cerestat CA 21 : Η στερέωση σε κάθετες επιφάνειες γίνεται με κάποιο γωνιακό έλασμα ή ξύλινη πήχη. Το γεωύφασμα είναι χρήσιμο αν δεν επακολουθήσει θερμομόνωση και το υλικό επιχωμάτωσης είναι βραχώδες άρα επικίνδυνο για την στεγανοποίηση. Στα δώματα η χρησιμότης του έγκειται στο γεγονός ότι διαχωρίζει τα υπερκείμενα από τα υποκείμενα στρώματα κάνοντας τα "κολυμβητά". Στην περίπτωση τοποθέτησης αυτοκόλλητης μεμβράνης για οριζόντιες στεγανοποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Bituthene BT 12.


Image 1