> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Κεραμοσκεπή

Κεραμοσκεπή

Η Bauder διαθέτοντας 9 είδη μεμβρανών κεραμοσκεπής

τα περισσότερα της αγοράς - καλύπτει όλες τις παραδοσιακές ανάγκες κατασκευής μιας κεραμοσκεπής (αεριζόμενη θερμή / ψυχρή, αεριζόμενη με πέτσωμα, αεριζόμενη με φραγή υδρατμών, μη αεριζόμενη με φραγή υδρατμών, αεριζόμενη με τοποθέτηση πάνω από τους αμείβοντες κλπ.)
Η παρουσία όμως τόσων τύπων υλικών οδηγεί συχνά, ακόμη και σε μια χώρα τεχνογνωσίας κεραμοσκεπών όπως η Γερμανία,-λόγω πολυπλοκότητας- σε λάθη επιλογής καθώς και σε σύγχυση των λιγότερο εκπαιδευμένων.
Οι παράγοντες αυτοί συχνά καταλήγουν σε λάθος εφαρμογή και αστοχίες. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν η Bauder επεδίωξε να μειώσει των αριθμό αυτό εξελίσσοντας τέτοιες μεμβράνες που χάρις σε αλληλοκάλυψη επιμέρους ιδιοτήτων να εξυπηρετούν ευρύτερα φάσματα εφαρμογών. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό : 2 μόνον μεμβράνες !
Λιγότερο θα ήταν και ανέφικτο λόγω της πρωταρχικής και αδιαπραγμάτευτης απαίτησης επιλογής είτε για διαπνοή είτε για φραγή των υδρατμών. Όλες όμως οι άλλες απαιτήσεις και παράμετροι συγκεράστηκαν σε αυτούς τους 2 τύπους. Η Bauder κατόρθωσε να "χωρέσει" σε πάχος λιγότερο του 1 mm πέντε στρώσεις υλικών ! Από αυτούς μάλιστα τους δύο τύπους μεμβρανών μόνον η μία (η BauderTOP DIFUTEX NSK (διαπνέουσα) ) καλύπτει το 90% των περιπτώσεων των κεραμοσκεπών όπως αυτές κατασκευάζονται στον ελλαδικό χώρο.

BauderTOP DIFUTEX NSK (διαπνέουσα)
Πεδία εφαρμογής :

  1. Κατευθείαν πάνω στην θερμομόνωση , ή
  2. Πάνω στο πέτσωμα ,ή
  3. Ελεύθερη τοποθέτηση πάνω από τους αμείβοντες
  4. Σε προσόψεις
BauderTOP TS 75 NSK
Πεδία εφαρμογής :
  1. Πάνω σε πέτσωμα οπισθίου αερισμού, ή
  2. Κάτω από θερμομόνωση (επί των αμειβόντων)
  3. Σε προσόψεις
Τοποθέτηση:

Η μεμβράνες απλώνονται πάντα από τα αριστερά προς τα δεξιά, πάντα από κάτω προς τα πάνω, και βέβαια παράλληλα με τον κορφιά.
Η μηχανική στήριξη (κάρφωμα) γίνεται στο άνω μέρος και συγκεκριμένα στην ζώνη που θα καλυφθεί από το αυτοκόλλητο strip της άνω μεμβράνης. Το αυτοκόλλητο Strip βρίσκεται λοιπόν κατά την τοποθέτηση πάντα στην προς τον κορφιά (πάνω) ζώνη, της κάτω μεμβράνης. Ακολουθεί η άνω στρώση μεμβράνης που πατά σαν κεραμιδί πάνω στην κολλητική αυτή ζώνη.


Image 1