> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Τεχνικές Λύσεις - Ταρατσόκηπος

ΤαρατσόκηποςΟι ταρατσόκηποι έχουν ήδη μια προϊστορία 3 δεκαετιών στην Ευρώπη.
Για τον άνθρωπο της πόλης αποτελούν όχι μόνον μια αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, βελτιώνοντας την αισθητική του χώρου και το γενικότερο κλίμα, αλλά λειτουργούν συγχρόνως σαν ηχομόνωση και θερμομόνωση.
Επειδή όμως, εδώ ειδικά, λόγω της δύσκολης επισκεψιμότητας οι αστοχίες δεν είναι επιτρεπτές, έχει θεσπιστεί μια ειδική πανευρωπαϊκή προδιαγραφή πιστοποίησης για τα υλικά "πράσινης στέγης". Είναι αυτονόητο ότι εδώ απαγορεύεται η χρήση των γνωστών συμβατικών στεγανοποιητικών υλικών (είτε επαλειφόμενων, είτε μεμβρανών και ασφαλτοπάνων) αν δεν τροποποιηθούν. Υπάρχουν πολλές μορφές ειδικής τροποποίησης. Για παράδειγμα στα ασφαλτόπανα μια δόκιμη μέθοδος είναι ένα φύλλο χαλκού που διατρέχει όλο το σώμα του. Με την τροποποιημένη πλέον μορφή τους τα υλικά στέγης μπορούν να πιστοποιηθούν ειδικά για την χρήση ταρατσόκηπων. Η προδιαγραφή αυτή είναι οι πανευρωπαϊκές οδηγίες FLL (FLL-Richtlinien).

Η πλήρης τεχνική λύση αποτελείται από τα παρακάτω στάδια.

  1. Πρόσμικτα Σκυροδέτησης : Η κατασκευή του ταρατσόκηπου αρχίζει από την προσθήκη στεγανοποιητικού προσμίκτου Ceroc CC 197 κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης.

  2. Τσιμεντοκονία ρύσεων: Πάνω στην πλάκα της ταράτσας είναι απαραίτητη η διαμόρφωση στεγανών ρύσεων προς της υδρορροές. Οι στεγανοποιήσεις ταρατσόκηπων είναι συνδυασμός του στεγανοποιητικού υλικού και των ρύσεων. Κανένα στεγανοποιητικό υλικό, οποιουδήποτε τύπου, δεν κατορθώνει να συγκρατεί μακροπρόθεσμα τα νερά αν δεν εδράζεται σε κεκλιμένη επιφάνεια (1-2%). Οι ρύσεις λοιπόν είναι η προϋπόθεση για να έχει νόημα κάθε μετέπειτα στεγανοποιητική εργασία. Χωρίς αυτές ο παγετός και τα άλατα στα σημεία που λιμνάζει νερό, καταστρέφουν ταχύτατα την στεγανοποίηση. Εξ' άλλου κάθε στεγανοποιητικό υλικό όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, είναι σχετικά πορώδες ώστε να επιτρέπει την έξοδο των υδρατμών. Οι ρύσεις μειώνουν τον χρόνο παραμονής του ύδατος πάνω στην στεγανοποίηση, απάγοντας το και καταργούν τα σημεία που ο παγετός θα κατάστρεφε τόσο αυτήν όσο και την υπερκείμενη κατασκευή. Στην κατασκευή των ρύσεων ο μεγαλύτερος κίνδυνος αστοχίας είναι η αποκόλληση τους "κούφωμα". Για να αποτραπεί αυτό πρέπει πάντα να προηγείται μια ιλύς πρόσφυση και όσο αυτή είναι φρέσκια, να διαστρώνεται πάνω της το κονίαμα ρύσεων. Διατηρούμε λοιπόν, σε ετοιμότητα, ένα μεγάλο δοχείο με υδαρή ιλύ πρόσφυσης την οποία εφαρμόζουμε με σκούπα και με έντονες κινήσεις εμποτισμού. Η αναλογία των ξηρών συστατικών μεταξύ τους είναι 2 όγκοι τσιμέντου προς έναν όγκο άμμου. Το νερό ανάμειξης περιέχει το υλικό συγκόλλησης Ceresit CC 81 σε αναλογία 2 νερό : 1 CC 81 . Η πρόσμιξη ξηρών προς υγρά γίνεται κατά βούληση ώστε να δημιουργηθεί υδαρής υφή (αριάνη). Διατίθεται επίσης και σαν έτοιμο υλικό πρόσφυσης Ceresit CM-20 .
    Το επόμενο στάδιο δουλειάς είναι η κατασκευή της τσιμεντοκονίας ενισχυμένης με ειδικές Ίνες πολυπροπυλενίου STW Krenit 18mm (που ισοδυναμούν με σιδηρό πλέγμα και το καταργούν), και γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης Ceroc - CC - 81 . Η προσθήκη επιπλέον του στεγανοποιητικού μάζης Ceroc 93 την καθιστά αντιπαγετική.

  3. Στεγανοποίηση: Η στεγανοποίηση εφαρμόζεται πάντα αφού διαμορφωθούν οι ρύσεις (1-2%). Τέτοιου είδους στεγανοποιήσεις, που μπορεί κανείς να επιτύχει στεγανοποίηση και ταυτόχρονη αντιρριζική προστασία είναι, είτε το BauderPLANT E, είτε η μεμβράνη THERMOPHOL U 15. Αν μια εταιρεία θελήσει να πιστοποιήσει τα υλικά της, η χορήγηση της αδείας θα δοθεί μετά 4 ολόκληρα χρόνια γιατί τόσο διαρκεί το πείραμα και τα τέστ FLL. Η Bauder ενσωματώνει πάντα την αντιρριζική μεμβράνη και το στεγανοποιητικό υλικό (ασφαλτόπανο ή PVC) σε 1 μόνον υλικό. Έτσι δεν απαιτούνται 2 στρώσεις διαφορετικών υλικών. Πέραν τούτου όμως, αυτά τα 2 σε 1 υλικά είναι και από μόνα τους υλικά μιας μόνο στρώσης. Μπορούν μάλιστα να παραμείνουν και εκτεθειμένα στον ήλιο για χρόνια και η απόφαση για μετατροπή της επιφάνειας που στεγανοποιούν σε κήπο, μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή.

  4. Αποστράγγιση:Μετά την στεγανοποίηση ακολουθεί η αποστράγγιση, η οποία αποτελείται από μια στρώση κροκάλες, η οποίες περιβάλλονται από γεωυφασμα Bauder W300 ή Ceresit CA 21 . Το γεωυφασμα είναι απαραίτητο για την αποστράγγιση του κήπου.


Image 1