> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Χρώματα εξωτερικά, Ceresit Ceretec CΤ - 44

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceresit Ceretec CΤ - 44

Εταιρεία: Ceresit
Ακρυλικό, αδιάβροχο, ελαστικό αυτοκαθαριζόμενο σατινέ χρώμα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων. Κρατικά πιστοποιημένο σαν υλικό συστήματος αποκατάστασης ενανθρακωμένου μπετόν Nr.M9195/1.

Ιδιότητες

Το Ceretec CT 44 είναι ένα ακρυλικό χρώμα προσόψεων και εσωτερικών τοίχων υψηλής αντοχής που δημιουργεί μια εντελώς αδιάβροχη επιφάνεια. Το Color είναι υδρατμοπερατό αλλά όχι υδατοπερατό. Έτσι η διαπνοή του τοίχου που χρωματίζεται με αυτό ρυθμίζεται σε ιδανικές τιμές (βλέπε προδιαγραφές κατωτέρω). Ο υδρατμός των εσωτερικών χώρων ή εκείνος που είναι δεσμευμένος στην μάζα του τοίχου μπορεί να περάσει μέσα από το χρώμα, με την βοήθεια του ήλιου ή χάρις στην κεντρική θέρμανση. Έτσι ένας υγρός τοίχος μπορεί να επανέλθει και να διατηρηθεί σε ξηρά κατάσταση αποκτώντας πάλι το φυσικό του "λ" (συντελεστή θερμοαγωγιμότητας). Οι ρύποι της ατμόσφαιρας (καυσαέρια, βιομηχανικός ρύπος, όξινες αποθέσεις, αλάτι κλπ) χάνουν φωτοχημικά την πρόσφυση τους πάνω στο χρώμα και ξεπλένονται με την επόμενη βροχή. Έτσι η εμφάνιση του κτιρίου είναι πάντα καινούργια σαν φρεσκοβαμμένη. Το Ceretec CT 44 δεν επιτρέπει στο διαλυμένα CΟ2 και SΟ2 να εισέλθουν και διαποτίσουν το δομικό στοιχείο. Για τον λόγο αυτό εμποδίζει και την ενανθράκωση του μπετόν, που χρωματίζεται με αυτό. Το CT 44 δεν μουχλιάζει επειδή είναι βακτήριο - και μυκητοστατικό. Στους εσωτερικούς χώρους το CΤ 44 έχει το σημαντικό πλεονέκτημα να πλένεται ακόμα και με ισχυρή καταπόνηση τριβής χωρίς να θαμπώνει τοπικά (αντοχή σε καταπόνηση πλύσεως με απότριψη κατά DIN 53 778 S). Η Ceresit δεν είναι εργοστάσιο χρωμάτων, αλλά ο κορυφαίος οίκος στεγανοποιητικών υλικών της Γερμανίας. Το CT 44 δεν είναι ,λοιπόν «χρώμα» με την καθ~ εαυτό έννοια του όρου. Για τo λόγο αυτό δεν πρέπει να συγκρίνεται σαν υλικό με τα γνωστά «χρώματα» του εμπορίου. Θα μπορούσε να ορισθεί σαν ένα στεγανοποιητικό, αντιδιαβρωτικό προστατευτικό υλικό προσόψεων και εσωτερικών τοίχων που πέρα από τις ιδιότητες αυτές εφαρμοζόμενο χρωματίζει παράλληλα. Πράγματα που εξάλλου το κατορθώνει εντυπωσιακά έχοντας κατάταξη λάμψης SM (σατινέ) βάσει DIN 67 530 με ανάκλαση λάμψης 45° + 3° από γωνία παρατήρησης 85°. Το Ceresit-Color μπορεί να συγκριθεί τεχνικo-οικονομικά καταρχάς μόνον με υλικά που φέρουν επί της συσκευασίας τους τα DIN 18 363, DIN 53 778 S SM, DIN 52 617, DIN 52 615. Αφού ανεβρεθούν τέτοια υλικά η σύγκριση μπορεί να επεκταθεί στη υπέρβαση των DIN αυτών βάσει κρατικών πιστοποιητικών, και πέραν τούτου βέβαια στο οικονομικά πια μέρος. Αντιπαραβολή με υλικά χρωματισμού δεν έχει νόημα γιατί απλούστατα συγκρίνουμε προϊόντα που παρήχθησαν για διαφορετικούς σκοπούς.

Πεδίο εφαρμογής

Εξωτερικά: Σε παλαιά και νέα κτίρια, παραδοσιακά, παραθαλάσσια, σε βόρειους τοίχους και πάνω σε όλα τα δομικά υλικά (σοβά, μπετόν, τούβλο, πέτρα, κεραμίδι, αμιαντοτσιμέντο, γυψοσανίδες, κτλ). Σαν φράγμα ενανθράκωσης σκυροδέματος. Εσωτερικά: Σε κάθε επιφάνεια παλαιά ή νέα και σε χώρους όπου απαιτείται συχνά καθαρισμός και υψηλή αντοχή.

Τρόπος εφαρμογής

Καθαρίζουμε καλά το υπόβαθρο από σαθρά, ξεφλουδισμένα, χρώματα και λάδια και βάφουμε με το Ceresit-Color

Προδιαγραφές

α. Πληρεί τις προδιαγραφές σε κλιματολογικές καταπονήσεις κατά DIN 18 363.
β. Πιστοποιητικό υπ' αριθμ. 32 0306 0 80: Έλεγχος τριχοειδούς απορρόφησης νερού «W» (έλεγχος στεγανότητας): Ο συντελεστής τριχοειδούς απορρόφησης νερού «W» κατά DIN 52 617 είναι W=0,022<0,029 Kg/m2.h0,5. Έλεγχος υδρατμοπερατότητας: Βάσει πειράματος κατά DIN 52 615/1 για ξηρά και υγρά κλίματα (σχετική υγρασία από 0 ? 95%) Αποτέλεσμα Sd = 1,6 m (ξηρό περιβάλλον, μ=3347.) SD=0,35m (υγρό περιβάλλον, μ=732). Γινόμενο W.sd = 0,007 έως 0,046 < 0,2 (0,2 = ανώτατο επιτρεπόμενο όριο). Το μέγεθος της κλιματολογικής καταπόνησης του πειράματος ορίζεται από το DIN 50 014-23/50-2.
γ. Καταλληλότης CΤ 44 σαν φράγμα CO2. Το DIN θεωρεί ότι ένα υλικό δημιουργεί φράγμα ενανθράκωοης ό¬ταν μια στρώση s αντιστοιχεί σε ισοδύναμο πάχος στρώσης αέρα (SD) πάχους 50m. Η ισοδύναμη στρώση SD CΤ 44 σε φιλμ 150 μ, είναι 500 m δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερη από την απαίτηση του DIN.
δ. Πληρεί τις προδιαγραφές δυνατότητος καθαρισμού με ισχυρό απορρυπαντικό κατά DIN 53 778 S SM ως εξής: Οργανο πειράματος: Συσκευή πλύσεως δια τριβής Gardner Μ-105-Α βάσει DIN 53 778. Βούρτσα συσκευής: Βάσει ιδίου DIN. Παροχή υγρού απορρυπαντικού στο τριβείο: (60 ) ml/h. Συνολικός αριθμός στροφών βούρτσας: 8.000-10.000. Επιφάνεια προς εξέταοη: Ceresit CΤ 44 επαλείφεται και παραμένει 28 ημέρες σε κλίμα βάσει DIN 50 014 ? 23/50-2. Ρύπανση επιφάνειας: Χαράσσονται 9 γραμμές σε απάσταση 5 mm από μολύβι, άνθρακα και γραφίδα με πίεση 0.5 Ν υπό γωνίαν 45° και με ταχύτητα 10 mm/sec. Εκτίμηση πειράματος: Τα χρώματα πληρούν το DIN αν απομακρυνθεί ο ρύπος χωρίς να ευρεθούν ψήγματα αποκόλλησης χρώματος στο συλλεγόμενο υγρό πλύσεως. Κατάταξη λάμψης: SM (σατινέ) κατά DIN 67 530. Γωνία παρατήρησης 85°. Ανάκλαση λάμψης 45° 3°.

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής

Συσκευασία: Δοχεία 5, 10 lit, εκατοντάδες χρωματικοί τόνοι μέσω Computer

Κατανάλωση: 0,2 - 0,6 lit/m2.

Τιμαριθμική ΥΠΕΧΩΔΕ: Κωδ. 532.2.1


Image 1