> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό, Ceretec - CT - 25 (Betonspachtel)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceretec - CT - 25 (Betonspachtel)

Εταιρεία: Ceresit
Επισκευαστική και εξομαλυντική τσιμεντοειδής κονία λεπτής στρώσης 0-5 mm.

Ιδιότητες

Τσιμεντοειδές υλικό που αναμιγνύεται απλώς με νερό δίνοντας μια εξομαλυντική ή επισκευαστική μάζα στεγανή, αντιπαγετική μη συρρικνούμενη. Κατάλληλο για κάθε επιφάνεια μπετόν εκτός δαπέδων. Χρόνος πήξης 20 λεπτά.

Πεδίο εφαρμογής

Επισκευές, λειάνσεις, τσιμεντοειδών επιφανειών και μπετόν, αποκατάσταση εμφανούς μπετόν, κάλυψη πόρων ή μικρών φωλεών.

Τρόπος εφαρμογής

Αναμιγνύουμε το υλικό με νερό σε αναλογία 3,3 έως 3,7 όγκων Ceretec-CT-25 σε 1 όγκο νερού. (ή 1,0 έως 1,2 lit νερό ανά 5 kg υλικού). Προσθέτουμε πάντα την σκόνη στο νερό. Χρόνος εργασιμότητας 20 λεπτά. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα σε βρεγμένη επιφάνεια. Δυνατότης πρόσμιξης με άμμο σε αναλογία 1:1 για οικονομία και επίτευξη μεγαλύτερου πάχους ( έως 10 mm).

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής, χωρίς ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης TRGS 613. Μορφή: κονία. Χρώμα: γκρι ανοικτό & λευκό. Ειδ. βάρος: 1,4 kg/lit. Θερμοκρασία εφαρμογής : +5 C έως + 30 C. Αναλογία ανάμιξης: 5 kg κονία με 1,0 έως 1,2 lit νερό. Διαθέσιμος χρόνος: 20 min. Αρχή πήξης: μετά 23 min. Στεγανό μετά: 24 ώρες. Βαφόμενο η επιδεχόμενο άλλα υλικά : μετά 5 μέρες. Μέτρο συρρίκνωσης: 2 mm/m. Αντοχή θλίψης: μετά 3 μέρες 6,0 N/mm2, μετά 7 μέρες 10,5 N/mm2, μετά 28 μέρες 12,5 N/mm2. Εφελκυσμός κάμψης: 2,8 N/mm2. Εφελκυσμός πρόσφυσης: 1,3 N/mm2. Μέτρο ελαστικότητας: 11.200 N/mm2.

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: Τσιμεντοειδές υλικό που αναμιγνύεται απλώς με νερό δίνοντας μια εξομαλυντική ή επισκευαστική μάζα στεγανή, αντιπαγετική μη συρρικνούμενη. Κατάλληλο για κάθε επιφάνεια μπετόν εκτός δαπέδων. Χρόνος πήξης 20 λεπτά.

Συσκευασία: Σάκοι 5, 25 kg.

Κατανάλωση: 1,4 kg/m2 για κάθε mm πάχους


Image 1