> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό, Ceretec - CT - 23 (Reparaturmortel)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceretec - CT - 23 (Reparaturmortel)

Εταιρεία: Ceresit
Επισκευαστική τσιμεντοειδής κονία στρώσης 2-10 mm

Ιδιότητες

Τσιμεντοειδές υλικό που αναμιγνύεται απλώς με νερό δίνοντας μία επισκευαστική στεγανή αντιπαγετική μη συρρικνούμενη μάζα. Χρόνος πήξης 40 λεπτά. Μέγιστο πάχος σε μία στρώση 10 mm.

Πεδίο εφαρμογής

Επισκευές παχείας στρώσης, σφράγιση οπών ή θραυσθέντων τμημάτων σοβά, μπετόν, τοιχοποιίας πλακών, δημιουργία λουκιών πριν από την εφαρμογή στεγανοποιηττκών υλικών, εξομάλυνση τοίχων πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων (κολλητά) επισκευή παρειών αρμών, προκατασκευασμένων στοιχείων, θραυσθέντων ακμών κλπ. Σημειακή επισκευή δαπέδων μπετόν οικιακής καταπόνησης.

Τρόπος εφαρμογής

Προσθέτουμε 4 όγκους υλικού σε 1 όγκο νερού (ή 0,75-0,9 lt νερό ανά 5 kg υλικού). Χρόνος εργασιμότητας 20 λεπτά. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα σε βρεγμένη επιφάνεια. Αν επιθυμούμε να εφαρμόσουμε και δεύτερη στρώση του υλικού αυτό μπορεί να γίνει αφού σκληρυνθεί η πρώτη δηλαδή μετά 30 λεπτά. Αν επιθυμούμε να εφαρμόσουμε στρώση του λεπτού υλικού σπατουλαρίσματος CT-25 αυτό μπορεί να γίνει μετά λίγες ώρες. Για βαφές να παρέλθει διάστημα 5 ημερών.

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής χωρίς ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης TRGS 613. Μορφή: κονία. Χρώμα: γκρι ανοικτό. Ειδικό βάρος: 1,35 kg/lit. Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 C έως + 30 C. Αναλογία πρόσμιξης: 0,75 έως 0,9 lit νερού ανά 5 kg υλικού. Διαθέσιμος χρόνος: 20 min. Αρχή πήξης: 23 min. Στεγανό μετά: 24 ώρες. Βαφόμενο: μετά 5 μέρες. Μέτρο συρρίκνωσης: 2 mm/m. Αντοχή σε θλίψη: Μετά 3 μέρες 3,5 N/mm2, μετά 7 μέρες 16,0 N/mm2, μετά 28 μέρες 25,0 N/mm2. Εφελκυσμός κάμψης 4,0 N/mm2. Εφελκυσμός πρόσφυσης 1,3 N/mm2. Μέτρο ελαστικότητας 15.400 N/mm2

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 18 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής

Συσκευασία: Σάκοι των 5, 25 kg.

Κατανάλωση: 1,8 kg/m2 για κάθε mm πάχους


Image 1