> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Μονωτικά Καουτσούκ - Ακρυλικά, Cereplast CP-42 (blackdicht)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cereplast CP-42 (blackdicht)

Εταιρεία: Ceresit
Επαλειφόμενο καουτσούκ για ελαστικές στεγανοποιήσεις βάσει DIN 18 195

Ιδιότητες

Το υλικό Cereplast-CP-42 δίνει μια επαλειφόμενη ελαστική στεγανοποιητική μεμβράνη απολύτως ισοδύναμη του ασφαλτόπανου ή της μεμβράνης PVC, η οποία προσφύεται σε κάθε δομικό υλικό όπως μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, μέταλλο, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ. Η μεμβράνη του CP-42 γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντικές ρωγμές του υποβάθρου, αντέχει στα οξέα του εδάφους, τις ρίζες των δένδρων και έχει ελαστικότητα έως 900%. Η θερμοκρασιακή αντοχή είναι από -25°C έως + 100°C.

Πεδίο εφαρμογής

Στεγανοποίηση ταρατσών (συμβατική και ανεστραμμένη), τοιχίων υπογείων. ζαρντινιέρων, αρμών από ταρατσόπλακες, τριχοειδών ρωγμών σε ταράτσες, λουτρών, υγρών χώρων. Επισκευή παλαιών ασφαλτικών ή ακρυλικών στεγανοποιήσεων και ασφαλτοπάνων. Συγκόλληση εξηλασμένης πολυστυρόλης σε τοιχία υπογείου στο τελευταίο νωπό χέρι του CP-42. Δυνατότης συγκόλλησης πλακιδίων πάνω στο CP-42 με κόλλα Ceramit - CM - 17 ( μ ό ν ο ν για εσωτερικούς χώρους).

Τρόπος εφαρμογής

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Σε απορροφητικές επιφάνειες προηγείται μια προεπάλειψη με βούρτσα του Cereplast-CP-42 αραιωμένο με νερό 1:1 έως 1:2 Ακολουθούν δύο σκέτα χέρια με βούρτσα ή ρολό. Προστατέυουμε την τελική στρώση από βροχή για τουλ.3ώρες. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες δεν απαιτείται η προεπάλειψη. Αν πρόκειται να επακολουθήσει πλακόστρωση ή κεραμοσκεπή (λασπωτά) γίνεται επίπαση άμμου στο τελευταίο νωπό χέρι CP-42.

Προδιαγραφές

DIN 18 195 (προδιαγραφή στεγανοποιήσεων). Κρατικά πιστοποιητικά ελέγχου Δυτ. Γερμανίας υπ~ αριθμ. 32 0212 4 78: (απαιτήσεις).Τεμάχιο μετάλλου επαλείφεται με το υλικό και ελέγχεται. 1) μετά από 2 ώρες στους 70°C. Έλεγχος πρόσφυσης 2) μετά από ½ ώρα στους 4°C κάμπτεται σε ακτίνα 4 χλστ. κατά 180° εντός 3 δευτερολέπτων. Το υλικό δεν πρέπει να ρηγματωθεί. 3) και 4) Οι ίδιοι έλεγχοι με αυτούσιο υλικό (όχι επί μετάλλου), 5) Έλεγχος χρόνου πήξεως επιφανείας: max 5 ώρες 6) Έλεγχος αντοχής υδατοπερατότητας: Με πίεση 0,5 bar και εναλλακτική φόρτιση νερού επί 8 ώρες 7) Έλεγχος επιμήκυνσης θραύσεως κατά DIN 1995, 8) Έλεγχος κλιματολογικής αντοχής σε 180.000 Lux με εναλλαγή φωτός-σκότους και κάθε 5~ βροχή με υγρασία 65% σε 30°C. Το πείραμα διαρκεί 720 ώρες 9) Έλεγχος υδρατμοπερατότητας κατά DIN 53 122/1: g/m2d = 0,18-0,35 Κρατικό πιστοποιητικό ΜΡΑ-NRW 320332 0 86-01:Γεφύρωση μελλοντικών ρωγμών σε δομικά στοιχεία επαλειφθέντα με Ceresit-CP-42. Καταπόνηση νερού: Υπό πίεση (θετική) βάσει DIN 18 195 μέρος 6. Δοκίμια: Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος (20cm x 30cm x 4cm). Οπλισμένη τσιμεντοκονία (l6cm x l6cm x 4cm). Οι ρωγμές προκαλούνται στα δοκίμια βάσει πειράματος που περιλαμβάνεται στο DIN 18 195. Η δυνατότης γεφυρώσεως ρωγμών του υποβάθρου περιγράφεται στην παράγραφο 4,4 του DIN 18 195 μέρος 5 και 6. Αποτέλεσμα: Το Ceresit-CP-42 υπερβαίνει την απαίτηση του DIN και όλων των ανωτέρω προδιαγραφών πολύ άνω του 100%.

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Δοχεία 5, 10 ,25 kg

Κατανάλωση: 1 kg/m2 για τα 3 χέρια συνολικά.

Τιμαριθμική ΥΠΕΧΩΔΕ: Κωδ. 533.2.2


Image 1