> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Μονωτικά Τσιμεντοειδή, Cerecem CR-66 (Flexschlaemme BT)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cerecem CR-66 (Flexschlaemme BT)

Εταιρεία: Ceresit
Επαλειφόμενο ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό, δύο συστατικών, για ρηγματωμένες ή μη επιφάνειες, εξωτερικά ή εσωτερικά, καθώς και κάτω απο πλάκες ή πλακίδια. Συμβατό υλικό του συστήματος αποκαταστασης ενανθρακωμένου μπετόν πιστοποιημένο κρατικα.3 mm του υλικού ισοδυναμούν με επικάλυψη 70mm μπετόν.Σταματά την ενανθράκωση σε παραθαλάσσια στοιχεία μπετόν.

Ιδιότητες

Στεγανή ελαστική κονία κατάλληλη γιά κάθετες & οριζόντιες επιφάνειες, ανθεκτική σε κλιματολογικές καταπονήσεις, αντιπαγετική, για υγρασίες έως υδροστατικές θετικές μόνον πιέσεις νερού. Στεγανοποιεί στοιχεία ελαφρομπετόν, τοιχοποιϊα, μπετόν και σοβάδες από τριχοειδείς υγρασίες και επιφανειακά νερά. Δημιουργεί στεγανή μεμβράνη πίσω από πλάκες και πλακάκια σε ταράτσες και βεράντες. Στεγανοποιεί δεξαμενές νερού μη επεξεργασμένου (όχι πισίνες), δεξαμενες βρόχινου νερού, για βάθη έως 5 m. Προστατευει ενεργά το οπλισμένο και προεντεταμμένο μπετόν απο διάβρωση, ανεπαρκή επικάλυψη καιενανθράκωση (φράγμα). Καλύπτει ρωγμές έως 0,2 mm. Βάφεται με το Ceresit-Color. Συνεργάζεται με την ταινία CL-52.

Πεδίο εφαρμογής

α)σαν στεγανοποίηση:Ταράτσες κεραμοσκεπές,βεράντες, τοιχεία υπογείων ακόμη και ρηγματωμένα, επίφοβα υπόβαθρα, ζαρντινιέρες,δεξαμενές ύδατος χρήσεως. β) σαν προστατευτικό και φράγμα ενανθράκωσης:Εσωτερικοί μανδύες τούνελ,γέφυρες μπετόν, κάτω πλευρά γεφυρών,παραθαλάσσια έργα,κτίρια ραντάρ, πύργοι ελέγχου αεροδρομίων, πυλώνες, κολώνες, τοίχοι αντιστήριξης, φρεάτια, κοίλοι πυλώνες (εσωτερικά) θεμέλια στο ύψος της ζώνης αναπήδησης βροχής, πύργοι ψύξεως, υδραυλικά έργα, πύργοι εκπομπών, στρατιωτικά έργα σε κορυφές, προκατασκευασμένα στοιχεία κάτω πλευρά μπαλκονιών κλπ.

Τρόπος εφαρμογής

Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει να έχουμε μία επιφάνεια αδρή,καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη,ρωγμές>0,2mm,φωλεές). Αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2 cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες και τις τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) με κονίες αποκατάστασης CD-23, CD-22, CD-24. Κόβουμε επίσης και διαμορφώνουμε σε λούκι κάθε ορθή γωνία. Σε μεγάλα εργα ο καθαρισμός γίνεται με μηχανικά μέσα (υδροβολή,αμμοβολή). Την έτοιμη πλέον επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού. Αν πρόκειται γιά ελαφρομπετόν προπαλειφουμε προσθετοντας στο πρώτο χέρι του CR-66 10% νερό. Αναμιγνύουμε καλά το Cerecem-CR-66 με το γαλάκτωμα του, ρίχνοντας την σκόνη στο γαλάκτωμα αναδευοντας με το τρυπάνι. Αφήνουμε το μίγμα 5-10 λεπτά να ωριμάσει και αναμιγνύουμε σύντομα εκ νέου. Χρόνος ζωής μίγματος 1 ώρα. Το πρώτο χέρι επαλείφεται με βούρτσα ώστε να καλύψει πλήρως. Αφού αναπτυχθεί επαρκής επιφανειακή αντοχή ( μετά 2-3 ώρες στους 20 °C ) διαστρώνουμε 2 ακόμη χέρια με σπάτουλα. Το συνολικό πάχος να είναι 3 mm και στο λεπτότερο σημείο να υπερβαίνει τα 2,5 mm. Καμία στρώση να μήν είναι λεπτότερη από 1 mm. Προστατευουμε το διαστρωθέν υλικό από παράγοντες βίαιου στεγνώματος, εν ανάγκη καλύπτοντας το. Ποτέ δεν το βρέχουμε εκ των υστέρων όπως κάνουμε συνήθως στις τσιμεντοκονίες. Το υλικό είναι βατό μετά 3 ημέρες και πρέπει να προστατευθεί από μηχανικές καταπονήσεις ( με τσιμεντοκονία π.χ.). Γιά βάφή με το Ceresit - Color προηγείται προεπάλειψη με το CT-14.

Προδιαγραφές

A) Ως πρό την ενανθράκωση: Το μπετόν, και ιδιαίτερα το ανεπίχριστο,είναι εκτεθειμένο σε διάφορες κλιματολογικές καταπονήσεις. Οι κυριότερες βλαπτικές ουσίες που επιδρούν στο μπετόν, διαλυμμένες στην βροχή, είναι το διοξείδιο του άνθρακος, (CO2, το διοξείδιο του θείου (SO2), τα χλωρίδια και το ίδιο το νερό. Η δυνατότης επίδρασης των ουσιών αυτών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: ποιότητα μπετόν, περιεκτικότητα σε τσιμέντο, συντελεστή W/Ζ, υγρασιακή καταπόνηση, σωστή δόνηση κλπ. Το CR-66 αναπτύχθηκε από την Ceresit σαν υλικό επιφανειακής προστασίας κάθε είδους μπετόν (άοπλου,οπλισμένου, προεντεταμμένου). Προστατεύει αξιόπιστα το μπετόν από κάθε παράγοντα που συντελεί σε απώλεια αλκαλικότητας και ενανθράκωση. Εφαρμόζεται σαν τελική στρώση σε εργασίες επισκευής ή σαν προληπτική στρώση σε περιπτώσεις ανεπαρκούς κάλυψης του οπλισμού. Ισοδύναμο πάχος μπετόν. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του οπλισμού πρέπει η επικάλυψη του να είναι, βάσει του DΙΝ 1045, μεγαλύτερη των 25mm. Το CR-66 διαστρώνεται σε πάχος μόλις 3 mm αλλά η αντίστασή του στην διαπίδυση του CO2 είναι τόσο μεγάλη που αντιστοιχεί σε 69,8 mm ενός C 16/20. Υπολογισμός: 3 mm CR-66 έχουν συντελεστή διαπίδυσης CO2= 3490 (μ CO2 = 3490) Το ισοδύναμο πάχος φραγής CO2 του αέρα είναι 10,47 m (SD CO2 = 10,47 m) Το μπετόν C16/20 έχει μ CO2 =150 και για να φράσσει το CO2 όσο 3 mm του υλικού CR-66 πρέπει να έχει πάχος 69,8 mm. Ταχύτης ενανθράκωσης του υλικού < 0,025 mm/έτος

Β) Γενικά: Αντοχή σε εφελκυσμό πρόσφυσης (DIN ISO 4624): 1,0 N/mm2 Επιμήκυνση θραύσης (DIN 53 455): 14% Αντοχή ρηγμάτωσης (DIN 53 455): 0,6-0,8 N/mm2 Ευρος καλυπτόμενης ρωγμής: 0,8 mm ( σε πάχος 2 mm ) Μέτρο ελαστικότητας: < 2.300 N/mm2 Απορρόφηση νερού W (DIN 52 617): w< 0,026 kg/m2h 1/2 'Οχι εύφλεκτο: Α2 Στεγανότης σε νερό: Απόλυτα στεγανό σε καταπόνηση νερού υπό πίεση (DIN 1048 ) 1,5 bar επί 28 ημέρες Συντελεστής αντίστασης σε διαπίδυση υδρατμού (DIN 52 615): μ Η2Ο = 444 Κρατικο πιστοποιητικό Nr. M 7734 MPA

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής

Συσκευασία: Σακί 23,34 kg + γαλάκτωμα 6,66 kg= 30 kg άθροισμα

Κατανάλωση: Υγρασίες και νερό χωρίς πίεση: 4 kg/m2 (2 mm πάχος). Δεξαμενές (βάθη έως 5 m ) :5 kg/m2(2,5 mm πάχος). Ενανθράκωση (φράγμα): 5,5 kg/m2 (3 mm πάχος)


Image 1