> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Μονωτικά Τσιμεντοειδή, Cerecem CR-65 (Dichtschlamme)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cerecem CR-65 (Dichtschlamme)

Εταιρεία: Ceresit
Τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό για θετικές και αρνητικές πιέσεις.Πιστοποιημένο κρατικά γιά πόσιμο νερό.

Ιδιότητες

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό για εφαρμογή πάνω σε μπετόν, τούβλα, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κλπ. Το υλικό είναι κατάλληλο για θετικές (προληπτικά - από έξω) και αρνητικές (επισκευαστικά - από μέσα) υδροστατικές πιέσεις. Δίνει σκληρή επιφάνεια ανθεκτική σε υλικά επιχωμάτωσης καθώς και μη τοξική για επαφή με πόσιμο νερό. Aντικαθιστά τις τσιμεντοκονίες.

Πεδίο εφαρμογής

Στεγανοποίηση υπογείων από έξω πριν την επιχωμάτωση και από μέσα (θεραπευτικά), στεγανοποίηση δαπέδων, δεξαμενών ποσίμου ύδατος, βιολογικών καθαρισμών, κολυμβητικών δεξαμενών, ζαρντινιέρων, φρεατίων, σιλό κλπ.

Τρόπος εφαρμογής

Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει να έχουμε μία επιφάνεια καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλεές). Αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2 cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο Ceromax CX 1 ή Ceromax CX 5. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) Την έτοιμη πλέον επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού και αναμιγνύουμε καλά το Cerecem-CR-65 με νερό, ώστε να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη μάζα την οποία επαλείφουμε με βούρτσα. Η μάζα αυτή πρέπει να είναι τόσο πηκτή ώστε να στέκει στην βούρτσα χωρίς να στάζει. Πρακτικώς αναμιγνύουμε 25 κιλά Cerecem CR-65 με 5,5-6 kg νερό. Το δεύτερο χέρι περνιέται με σπάτουλα όταν το πρώτο αρχίζει να δένει (μετά 2-3 ώρες περίπου). Προηγουμένως διαβρέχουμε ελαφρά το πρώτο χέρι εκ νέου. Χρόνος ζωής μίγματος: 2 ώρες. Σε χώρους υψηλών υδροστατικών πιέσεων (δεξαμενές μεγάλου βάθους) ίσως απαιτηθούν 3 χέρια. Παρατήρηση: Εάν θέλουμε να περάσουμε και άλλο χέρι σε ξερή πλέον επιφάνεια περνάμε μια ενδιάμεση στρώση που αποτελείται από νερό και γαλάκτωμα Ceroc - CC - 81, σε αναλογία: 1:1 γ) Εάν υπάρχει εκτεταμένη ροή νερού από μικροπόρους, περνάμε σαν πρώτο χέρι ένα μίγμα Cerecem-CR-65:Ceromax CX 1 σε αναλογία 1,5:1 ώστε να επιτευχθεί ταχεία πήξη. Ακολουθεί κανονικά το δεύτερο χέρι. Μετατροπή του υλικού σε ελαστική κονία: Προσθέτοντας 2,5 kg Ceroc - CC - 83 + 3 lit νερό ανά 25-κιλο σακί Cerecem-CR-65 προσδίδουμε στο υλικό ελαστικότητα και δυνατότητα εφαρμογής του σαν στεγανοποιητικό σε κεκλιμένες στέγες, ζαρντινιέρες ,δονούμενες ή ρηγματωμένες επιφάνειες κλπ. (πάντα καλυμμένο). Συγκόλληση πλακιδίων πάνω στο CR-65: Με κόλλα Ceramit - CM -12.

Προδιαγραφές

Κρατικό Πιστοποιητικό υπ’ αριθμ. 23 114 45 71-1: Έλεγχος αντοχής σε θερμοκρασιακές μεταβολές: Δοκίμια από μπετόν διαστάσεων 20 x 20 x 12 cm επαλείφονται και υφίστανται 50 φορές θερμοκρασιακά σοκ βάσει DIN 52 104, από -15°C έως +20°C. Απαίτηση: Το υλικό δεν πρέπει να ρηγματωθεί. Tα δοκίμια αυτά ελέγχονται εν συνεχεία ως προς την στεγανότητα επί 20 συνεχείς μέρες με υδροστατική πίεση 7 kp/cm2 βάσει DIN 1048. Αποτέλεσμα: Πλήρης στεγανότης.Κρατικό Πιστοποιητικό Νο 2/11897/92: Παραλαβή αρνητικών υδροστατικών πιέσεων 2,5 bar. Δοκίμια (κύβοι) 20 x 20 x 12 cm επαλείφονται με το υλικό σε όλες τις πλευρές πλην μιας. Εκεί εξασκείται πίεση νερού 25 bar επί 28 ημέρες ώστε να καταπονεί αρνητικά το υλικό Αποτέλεσμα: καμία εκροή νερού. Κρατικό Πιστοποιητικό μη τοξικότητας κρατικού Ινστιτούτου Υγιεινής Gelsenkirchen για πόσιμο νερό.

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 18 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg

Κατανάλωση: 2,5-3,5 kg/m2 ανάλογα με το υπόβαθρο και την υδροστατική πίεση.

Τιμαριθμική ΥΠΕΧΩΔΕ: Κωδ. 534.2.1


Image 1