ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cereflux CU-23 (Elastikkleber 2K)

Εταιρεία: Ceresit
Ελαστική κόλλα πλακιδίων για ταυτόχρονη συγκόλληση και στεγανοποίηση πλακιδίων, αντιπαγετική εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Ιδιότητες

Κόλλα για κάθε είδος κεραμικής επένδυσης πάνω σε κάθε υπόβαθρο απορροφητικό (ορυκτό, ξύλινο) ή μη. Κολλά επίσης τα πλακίδια πάνω σε παλαιά πλακίδια ή σε πλαστικό (PVC) δάπεδο. Κατάλληλη για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης, και γενικά για συστολοδιαστελλόμενα ή δονούμενα υπόβαθρα. Υπέρβαση DIN 18 156 Μ και DΙΝ 18 156 D βάσει κρατικού πιστοποιητικού Nr. 210582197,MPA NRW. «Εναλλακτική στεγανοποίηση»: βάσει κρατικού πιστοποιητικού 0421088-01,MPA NRW

Πεδίο εφαρμογής

Συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικά και εξωτερικά. Στεγανοποίηση (λουτρά πχ.) και συγκόλληση σε μια φάση εργασίας. Συγκόλληση πλακιδίων πάνω σε παλαιά πλακίδια και πλαστικά δάπεδα. Προεπαλείφουμε με Ceretec CT 17 το ξύλο, την γυψοσανίδα, το κόντρα πλακέ, το MDF και το αφήνουμε να στεγνώσει (4 ώρες)

Τρόπος εφαρμογής

Το υλικό αποτελείται από 2 συστατικά (σκόνη και γαλάκτωμα) που βρίσκονται χωρισμένα στο ίδιο δοχείο. Αναμιγνύουμε καλά τα 2 συστατικά αφήνουμε το μίγμα 5-10 λεπτά να «ωριμάσει» και αναμιγνύουμε σύντομα εκ νέου : Η κόλλα είναι πιά έτοιμη για διάστρωση, κτένισμα, συγκόλληοη. Σχέση μερικής ανάμιξης : 3 όγκοι σκόνης / 2 όγκους γαλακτώματος. Το μίγμα έχει 2 ώρες ζωή. Όταν επιθυμούμε και στεγανοποίηση διαστρώνουμε την προηγούμενη μέρα ένα φιλμ υλικού το οποίο αφήνουμε να στεγνώσει (χωρίς κτένισμα). Την επόμενη μέρα ακολουθεί η συγκόλληση πάνω στο ελαστικοποιημένο πιά φιλμ με τον συνήθη τρόπο συγκόλλησης (κτένα). Συνεργάζεται με την ταινία PVC Cerelit - CL - 52 για αρμούς και ορθές γωνίες ενσωματώνοντας την.

Προδιαγραφές

Ειδ. βάρος : 2,0 kg/lit. Σχέση μερικής ανάμιξης : 3όγκοι σκόνης / 2 όγκους γαλακτώματος Διαθέσιμος χρόνος : > 20 λεπτά. Ολίσθηση : <0,1 mm Εφελκυσμός πρόσφυσης : > 1.5 N / mm2 Θερμοκρασιακή αντοχή : -30° C έως + 70° C Υπέρβαση DIN 18 156 D και Μ άνω του 100% Ειδικές ιδιότητες : στεγανή και ελαστική

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Δοχεία 5 kg

Κατανάλωση: Βάσει DIN 18 157 από 1,5 έως 3,6 kg / m2 ανάλογα με την ακμή του πλακιδίου και την επιλεγείσα κτένα. Στεγανοποιητική σπατουλαριστή στρώση : 1,8 kg/m2