> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Κόλλες έτοιμες σε μορφή πάστας, Cereflux CU-22 (Epoxikleber)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cereflux CU-22 (Epoxikleber)

Εταιρεία: Ceresit
Κόλλα και στόκος του συστήματος πισίνας νέας τεχνολογίας. Εποξειδική κόλλα πλακιδίων και ψηφίδας για χημικά ανθεκτική συγκόλληση & αρμολόγηση πλακιδίων. Υψηλών αντοχών, χωρίς διαλύτες. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης . Κρατικά πιστοποιητικά Nr. 210637794-01,MPA NRW. Κρατικά πιστοποιητικά πόσίμου ύδατος W 101/96/G και C135/96/st.

Ιδιότητες

Αρμοκονίαμα και κόλλα χημικά ανθεκτική για κάθε είδος κεραμικής επένδυσης και υαλοψηφίδας, πλακών, μαρμάρου, πέτρας, Klinker, πορσελάνης , ψηφίδας & υαλοψηφίδας . Συγκόλληση προκατασκευασμένων στοιχείων & προφίλ. Συγκόλληση πάνω σε κάθε υπόβαθρο απορροφητικό (ορυκτό, ξύλινο) ή μη ( μέταλλα, παλαιά πλακίδια ). Κατάλληλη για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης, και πιστοποιημένη για πόσιμο νερό .Κατάλληλη επίσης και σαν υλικό χημικά υπερανθεκτικής αρμολόγησης πλακιδίων και ψηφίδας. Διατίθεται πίνακας χημικών αντοχών. Το CU-22, σαν νέας τεχνολογίας υλικό, αντέχει στα σύγχρονα καθαριστικά-απολυμαντικά πισίνας καθώς και στους νέους τρόπους επεξεργασίας ύδατος (βρωμίωση-οζονισμό). Ιδανικό υλικό συγκόλλησης και αρμολόγησης ψηφίδας σε πισίνες. Λόγω και της συγκολλητικής του ιδιότητας κατάλληλο για απευθείας ανακαίνιση παλαιών φθαρμένων αρμόστοκων αρκεί να υπάρχει λόγω της φθοράς ένα ελάχιστο βάθος αρμού 2-3 mm

Πεδίο εφαρμογής

Συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα εσωτερικά και εξωτερικά. Συγκόλληση πλακιδίων σε χημικά καταπονούμενους μόνιμα υγρούς χώρους όπως πισίνες, πλυντήρια, ιαματικά λουτρά, βιομηχανίες γάλακτος & τροφίμων, εργαστήρια κλπ. Εφαρμόζεται επίσης πάνω στο στεγανοποιητικό Cerecem - CR - 65 ή, σε χώρους υψηλών χημικών καταπονήσεων (πισίνες, ιαματικά λουτρά π.χ.), στο εποξειδικό ελαστικό στεγανοποιητικό CE-49. Ο τελευταίος αυτός συνδυασμός σημαίνει ελαστική –χημικά ανθεκτική στεγανοποίηση, συγκόλληση ,αρμολόγηση. Το υλικό προσφύεται άμεσα στο Cerement - CE - 49, αν το τελευταίο έχει περαστεί πριν 48 ώρες το πολύ. Σε αντίθετη περίπτωση το πασπαλίζουμε με χαλαζιακή άμμο ώστε να μπορεί να δεχθεί το CU-22 οποτεδήποτε.

Τρόπος εφαρμογής

Το υπόβαθρο οφείλει να είναι σταθερό, καθαρό και ξηρό. Αν έχει ανωμαλίες μπορούμε να προσθέσουμε στο υλικό 15% χαλαζιακή άμμο (0,2-0,6 mm).Το υλικό αποτελείται από 2 συστατικά που βρίσκονται χωρισμένα στο ίδιο δοχείο ρίχνοντας όλο το συστατικό Β στο συστατικό Α (ή 1:3 κατά βάρος). Αναμιγνύουμε καλά. Η κόλλα είναι έτοιμη για διάστρωση, κτένισμα, συγκόλληση ή και αρμολόγηση. Χρόνος ζωής μίγματος 90 λεπτά (20 C). Οι αρμολογήσεις γίνονται 24 ώρες μετά την συγκόλληση με την τεχνική που περιγράφεται στα υλικά Cerement - CE- 47/48.

Προδιαγραφές

Ειδ. βάρος : 1,6 kg/lit. Σχέση μερικής ανάμιξης : 3/1 (Α/ Β) Διαθέσιμος χρόνος : 90 λεπτά. Ολίσθηση : 0,3 mm Εφελκυσμός πρόσφυσης : 2,2 N / mm2 Θερμοκρασιακή αντοχή : - 30° C έως + 100° C Χημικές αντοχές : μετά 7 ημέρες ( βάσει πίνακα / διατίθεται)

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Δοχεία 8 kg

Κατανάλωση: Βάσει DIN 18 157 από 1,9 έως 3,4 kg / m2 ανάλογα με την ακμή του πλακιδίου και την επιλεγείσα κτένα.


Image 1