> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Στεγανοποιητικά Μάζης Κονιαμάτων, Ceroc CC-92 (Ρulver & flussig)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceroc CC-92 (Ρulver & flussig)

Εταιρεία: Ceresit
Πρόσμικτo μάζης για στεγανοποίηση κονιαμάτων και μπετόν.

Ιδιότητες

Πρόσμικτο μάζης σε κονία για παρασκευή στεγανού μπετόν, στεγανών τσιμεντοκονιών και επιχρισμάτων κατά DIN 18 550. Πέραν της απολύτου στεγανοποίησης, μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης αυξάνοντας τις αντοχές και αποτρέπει την απόμιξη του κονιάματος. Διακρίνεται για την δυνατότητα εφαρμογής πάνω και κάτω από την γραμμή εδάφους καλύπτοντας το υγρασιακό φάσμα από την βροχή μέχρι την εξάσκηση υδροστατικών πιέσεων.

Πεδίο εφαρμογής

Στεγανά τοιχία μπετόν υπογείων, αντιστηρίξεων, κολυμβητικών δεξαμενών, δεξαμενών ποσίμου ύδατος, στεγανές τσιμεντοκονίες υπογείων, στεγανοί θόλοι υποσκάφων Σαντορίνης, στεγανά δάπεδα και επιχρίσματα προσόψεων και υπογείων, στεγανή λάσπη κτισίματος και αρμολόγησης πέτρας.

Τρόπος εφαρμογής

Το Ceroc-CC-92 προστίθεται στον κάδο ανάμιξης του κονιάματος σε αναλογία 2% ως προς το συνδετικό υλικό δηλ. 1 kg/σακκί τσιμέντου. Αν στο μίγμα υπάρχει ασβέστης τότε τον συνυπολογίζουμε και αυτόν σαν τσιμέντο. Κάτω από την γραμμή εδάφους, πάντως δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ασβέστη. Λόγω των ρευστοποιητικών τους ιδιοτήτων το απαιτούμενο νερό μπορεί να μειωθεί κατά 10% (αύξηση αντοχών & εργασιμότητας ).

Προδιαγραφές

Κατάλληλα βάσει κρατικού ελέγχου για αδιάβροχα επιχρίσματα κατά DIN 18 550. Καταπόνηση επιχρίσματος: Ισχυρή βροχή κατά DIN 4108 μέρος 3. Κατηγορία καταπόνησης βροχής: 3. Κρατικό πιστοποιητικό ελέγχου Γερμανίας. Συντελεστής απορρόφησης νερού W24 0.5 kg/m2 t 1/2. Υπέρβαση DIN: ?νω του 100%. Κρατικά Επιτηρούμενα (U) (=Uberwacht) βάσει πιστοποιητικού Z-3.23-1450

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Συσκευασία: Σάκοι 1 kg

Κατανάλωση: 2% ως προς το συνδετικό υλικό δηλ. 1 kg/σακκί τσιμέντου (50 kg). Στεγανός σοβάς 2cm: 200gr/m2. Στεγανή τσιμεντοκονία δαπέδου 4cm: 400 gr/m2. Στεγανό μπετόν C16/20: 6-7 kg/m3.

Τιμαριθμική ΥΠΕΧΩΔΕ: Κωδ. 529.2.9


Image 1