> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Στεγανοποιητικά Μάζης Κονιαμάτων, Ceroc CC-91 (Morteldicht)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceroc CC-91 (Morteldicht)

Εταιρεία: Ceresit
Πρόσμικτο μάζης για στεγανοποίηση επιχρισμάτων και λάσπης κτισίματος.

Ιδιότητες

Υγρό στεγανοποιητικό μάζης νέας τεχνολογίας με υψηλές πλαστικοποιητικές ιδιότητες. Αντιστρέφει τις τριχοειδείς δυνάμεις και απωθεί το νερό από τους πόρους του κονιάματος. Εμποδίζει την απόμιξη και δημιουργεί σοβάδες χωρίς ρωγμές. Εμποδίζει την διείσδυση της βροχής και της ανερχόμενης υγρασίας. Είναι λευκού χρώματος ώστε να συνδυάζεται και με λευκά τσιμέντα.

Πεδίο εφαρμογής

Στεγανοί σοβάδες προσόψεων (χοντρό + μαρμαροκονία), στεγανή λάσπη κτισίματος και αρμολογήσεως πέτρας. Το υλικό δεν χρησιμοποιείται σε εργασίες κάτω από την γραμμή εδάφους ούτε σαν πρόσμικτο μπετόν.

Τρόπος εφαρμογής

Το CC-91 προστίθεται στον κάδο ανάμιξης του κονιάματος σε αναλογία 1% ως προς το συνδετικό υλικό δηλ. 500 gr/σακί τσιμέντου. Αν υπάρχει ασβέστης ή άλλο συνδετικό υδραυλικό υλικό τότε τον συνυπολογίζουμε και αυτόν σαν τσιμέντο. Λόγω των πλαστικοποιητικών ιδιοτήτων του υλικού το απαιτούμενο νερό ανάμιξης μπορεί να μειωθεί κατά 10% (αύξηση αντοχών). Ένας άλλος απλούστερος τρόπος δοσολόγησης είναι να προστεθεί το υλικό στο νερό ανάμιξης σε αναλογία 1:50-60 δηλαδή 330 gr/τενεκέ νερού. Το υλικά μάζης δεν στεγανοποιούν κονιάματα βάσεως περλίτη.

Προδιαγραφές

Κατάλληλο βάσει κρατικού ελέγχου για αδιάβροχα επιχρίσματα κατά DIN 18 550. Καταπόνηση επιχρίσματος: Ισχυρή βροχή κατά DIN 4108 μέρος 3. Κατηγορία καταπόνησης βροχής: 3. Συντελεστής απορρόφησης νερού W24 0.5 kg/m2 t 1/2. Κρατικό πιστοποιητικό ελέγχου Γερμανίας Nr.530602990-01,MPA,NRW. Υπέρβαση DIN: ?νω του 100%

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία

Συσκευασία: Δοχεία 5, 12 kg

Κατανάλωση: 1% ως προς το συνδετικό υλικό δηλ. 500gr/σακί τσιμέντου. Αν χρησιμοποιείται και ασβέστης υπολογίζεται και αυτός σαν τσιμέντο. Στεγανός σοβάς 2 cm: 100 gr/m2 (δηλ. 50 gr/m2 και ανά cm πάχους). Στεγανή λάσπη τοιχοποιίας: 1200 gr/m2 τοιχοποιίας.


Image 1