> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Βελτιωτικά Κονιαμάτων - Ελαστικοποιητές - επιταχυντές, Ceroc CC-83 (Elastikemulsion)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceroc CC-83 (Elastikemulsion)

Εταιρεία: Ceresit
Πρόσμικτο ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

Ιδιότητες

Το ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα CC-83 χρησιμοποιείται σαν πρόσμικτο κονιαμάτων πάνω σε προβλη ματικά υπόβαθρα (δoνούμενα ή συστολοδιαστελλόμενα). Το υλικό προσδίδει ευκαμψία και ελαστικότητα αυξάνει την πρόσφυση και την στεγανότητα και αποτρέπει την δημιουργία ρωγμών. Πεδίο εφαρμογής:α) Ελαστικές συγκολλήσεις πλακιδίων και φυσικής πέτρας με κόλλα ή λασπωτά. Το CC-83 σαν πρόσμικτο της κόλλας ή της συγκολλητικής λάσπης δίνει, πέρα από την ελαστικότητα, και αυξημένη πρόσφυση πάνω σε λεία μη απορροφητικά υπόβαθρα (γυαλισμένα μωσαϊκά πχ). Η ιδιότητα αυτή είναι επίσης σημαντική όταν το προς συγκόλληση υλικό έχει λεία μη απορροφητική ράχη (πλακίδιο πισίνας).β) Ελαστική αρμολόγηση πλακιδίων ή φυσικής πέτρας: Το υλικό προσμιγνύεται στον στόκο αρμολόγησης και του προσδίδει, πέραν της ελαστικότητας, υψηλή πρόσφυση στις παρειές και στεγανότητα. γ)Ελαστική επίστρωση ξύλινων δαπέδων: Το υλικό αναμιγνύεται με το χυτό αυτοεπιπεδούμενο υλικό Cereplan-CN-72 και το καθιστά ικανό να συνεργάζεται με ξύλινα δονούμενα δάπεδα,καθώς και να εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους.δ)Ελαστικοποίηση του στεγανοποιητικού τσιμεντοειδούς CR-65.

Πεδίο εφαρμογής

Tσιμεντοειδούς υλικού στεγανοποίησης CR-65: 25 kg CR-65 + 3 lit νερό +2,5 kg CC-83. Σαν πρόσμικτο λάσπης συγκόλλησης πλακιδίων ή πέτρας: Διαλύεται στο νερό ανάμιξης σε αναλογία από 1:4 έως 1:1

Τρόπος εφαρμογής

Σαν πρόσμικτο κόλλας πλακιδίων: α) 25 kg κόλλα CM-12 + 4 lit νερό + 4 kg CC-83. β) 25 kg κόλλας CM-11 + 4 kg CC-83 + 3,0 lit νερό. γ) 5 kg στόκος CE-35 + 1,5-2 lit νερό + 0,5 kg CC-83. Σαν πρόσμικτο χυτού κονιάματος δαπέδων: 25 kg CN-72 + 5,5 lit νερό + 2 kg CC-83. Σαν πρόσμικτο.

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία

Συσκευασία: Δοχεία 1,4 kg

Κατανάλωση: Σαν πρόσμικτο κόλλας πλακιδίων 0,55 kg/m2. Σαν πρόσμικτο αρμοκονιάματος: 0,05 kg/m2 (μέσος όρος). Σαν πρόσμικτο λάσπης συγκόλλησης και χυτού δαπέδου 0,12 kg/m2/ανά mm πάχους.


Image 1