ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cerement CE-42 (1-8mm) (Fugenmortel "Marmor")

Εταιρεία: Ceresit
Ταχύπηκτο αντιπαγετικό αρμοκονίαμα για μάρμαρο, φυσική πέτρα και πλακίδια εσωτερικά και εξωτερικά. Βατό εντός 3 ωρών. Κατάλληλο και για υγρούς χώρους.Συντελεστής του “συστήματος μαρμάρου” της Ceresit.

Ιδιότητες

Το αρμοκονίαμα Cerement-CE-42 αποτελεί μέρος του «συστήματος μαρμάρου» της Ceresit παράλληλα με την κόλλα μαρμάρου CM-17 και την σιλικόνη μαρμάρου CS-28. Τα τρία αυτά υλικά, σε αντίθεση με τα συμ¬βατικά. δεν χρωματίζουν άμεσα ή μακροπρόθεσμα τις παρειές και την μάζα του μαρμάρου. Παράλληλα όλο το σύστημα μαρμάρου είναι ταχύπηκτο: Η κόλλα CM-15 είναι βατή και επιτρέπει την αρμολόγηση με το CE-42 μόλις μετά 3 ώρες. Το CE-42 μπορεί να πατηθεί επίσης εντός 3 ωρών. Χάρις στις ανωτέρω ιδιότητες η εφαρμογή τους επεκτείνεται εκτός από το μάρμαρο και την πέτρα (όπου είναι υποχρεωτική) και στα κεραμικά πλακίδια χώρων χρήσεως.

Πεδίο εφαρμογής

Αρμοί μαρμάρου φυσικής πέτρας και πλακιδίων εσωτερικά και εξωτερικά σε δάπεδα και τοίχους, ξηρών ή υγρών χώρων (λουτρά, ντουσιέρες κ.λπ.). Επιστρώσεις δαπέδων άμεσης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, δημόσιοι χώροι) λόγω της ταχύπηκτης ιδιότητας.

Τρόπος εφαρμογής

Διαλύουμε το υλικό σε καθαρό νερό αναμιγνύοντας καλά ώστε να μην υπάρχουν «κόμποι» μέχρι να επέλθει πλήρης χρωματική ομοιογέ¬νεια του μίγματος. Η αναλογία ανάμιξης είναι 1,3 lit νερό για 5 kg στόκο CE-42. Χρόνος ζωής μίγματος: 30 λεπτά. Εφαρμόζουμε το υλικό με τον στοκαδόρο. Μόλις αρχίσει η πήξη («σφίξιμο») του υλικού καθαρίζουμε την επιφάνεια με υγρό σφουγγάρι. Τα ξηρά «αδυνατισμένα» πια υπολείμματα καθαρίζονται αργότερα με μαλακό πανί. Η επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 3 ώρες.

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής. Αποθήκευση σε ξηρό χώρο.

Συσκευασία: Σάκοι 5 kg, 25 kg (μονον το γκρι).Υπόλευκο,ανοικτό μπεζ,ανοικτό γκρι,ανθρακί.

Κατανάλωση: Ανάλογα με τον όγκο του αρμού και τις διαστάσεις των πλακών. Ενδεικτικά: 1,6 kg/lit αρμού. Κατά μέσο όρο: 0,2-0,6 kg/m2