ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Cerement CE-37 (Fugenmortel flexibel) (2-15 mm) (for Lilly)

Εταιρεία: Ceresit
Το λογικό συμπλήρωμα της ελαστικής κόλλας. Ελαστικό αρμοκονίαμα (στόκος) πλακιδίων για λεπτούς & χονδρούς αρμούς τοίχου και δαπέδου (2-15 mm). Αδιάβροχοποιητικό, αντιπαγετικό, με απόλυτη πρόσφυση ακόμη και σε εφυαλωμένες παρειές . Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μέτρο ελαστικότητας: 4.700 N/mm2 ( έναντι ~ 15.000 N/mm2 των συμβατικών)

Ιδιότητες

Το λειτουργικό πλεονεκτημα ενός ελαστικού στόκου είναι καταρχάς η μείωση τών τάσεων που εξασκούνται. Οι εξασκούμενη δύναμη (F) ισούται με το γινόμενο του μέτρου ελαστικότητας (Ε) Χ την διατομή (Α) Χ τον γραμμικό συντελεστή διαστολής του πλακιδίου (αt) X την διαφορά θερμοκρασίας (θ). F= E.A.at.θ . Συμπέρασμα : Το μόνο μεταβλητό , μη δεδομένο μέγεθος , είναι το μέτρο ελαστικότητας ,που βρίσκεται σε ιδανικές τιμές στον στόκο CE-37 . Πέραν αυτού όμως,μια άλλη σειρά πλεονεκτημάτων συμπληρώνει τις ιδιότητες : Μεγαλύτερη αντοχή σε απότριψη και μηχανικές αντοχές από τους ακρυλικούς στόκους. Μεγαλύτερη αντοχή σε εναλλαγή παγετού/συμπύκνωσης και απόθεσης αλάτων. Απόλυτη πρόσφυση στίς παρειές. Απόλυτη υδατοστεγανότης . ( Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων το μετατρέπει σε επισκευαστική στεγανοποίηση βεράντας ή ταράτσας) .Ευκαμψία και ελαστικότης τέλος, γιά εφαρμογή σε ταλαντούμενα-παραμορφούμενα υπόβαθρα.Όλα τα ανωτέρω όμως δεν σημαίνουν ότι επιτρέπεται η κατάργηση των αρμών διαστολής.

Πεδίο εφαρμογής

Αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου εσωτερικά και εξωτερικά για εύρος αρμού από 2-15 mm . Ιδανικό γιά βεράντες ,ταράτσες, ενοδαπέδια συστήματα θερμανσης, επενδύσεις προσόψεων, και γιά παραμορφούμενα-ταλαντούμενα υπόβαθρα (γυψοσανίδες,τσιμεντοσανίδες,ψευδότοιχους).

Τρόπος εφαρμογής

Ρίχνουμε το υλικό (σκόνη) σε καθαρό νερό και αναμιγνύουμε ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς κόμπους. Η σωστή αναλογία είναι 5 lit νερό ανά 25-κιλο σακί υλικού. Μετά από χρόνο ωρίμανσης 3 λεπτών αναμιγνύουμε εκ νέου.Διάστρωση με τον συνήθη τρόπο και άμεσος καθαρισμός των πλακιδίων με υγρό στραγγισμένο σφουγγάρι. Μετά 15 λεπτά ,ή γενικά όταν δέσει ο στόκος, καθαρίζουμε πλήρως την επιφάνεια. Η έτοιμη επιφάνεια είναι βατή μετά 6 μόλις ώρες.

Προδιαγραφές

Βάση: Τσιμεντοειδείς κονίες με ειδικά πρόσμικτα, χωρίς ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης TRGS 613 . Διαθέσιμος χρόνος: 40 λεπτά Θερμοκρασιακή αντοχή: -20° C έως + 70°C Μέτρο ελαστικότητας: 4.700 N/mm¬2 ( έναντι ~ 15.000 N/mm¬2 των συμβατικών)

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Συσκευασία: Σάκοι 5, 25 kg

Κατανάλωση: 0,5 – 0,7 kg/m2 ανάλογα με τον αρμό και το πλακίδιο.