ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης
Ceramit CM-19 (Fliessbettmoertel "schnell flexibel")

Ceramit CM-19 (Fliessbettmoertel "schnell flexibel")

Εταιρεία: Ceresit
Χυτή ελαστική ταχύπηκτη κόλλα πλακιδίων, γιά συγκολλήσεις δαπέδων χωρίς διάκενα. Αντιπαγετική, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Εξειδικευμένη για εκτόπιση τού νερού. Ιδανική γιά ταράτσες και πυθμένα πισίνας. Συγκολλά πάνω σε παλαιά πλακίδια.

Ιδιότητες

Κόλλα για κάθε είδος κεραμικής επένδυσης και φυσικής πέτρας (αν δεν φεγγίζει), πάνω σε ορυκτά υπόβαθρα (μπετόν, τσιμεντοκονίες, μάρμαρο, μωσαϊκά, παλαιά πλακίδια ). Εξειδικευμένη για δάπεδα ιδίως σε περιπτώσεις που δεν είναι αποδεκτά τα διάκενα που αφήνουν οι συμβατικές κόλλες πίσω από το πλακάκι. Η χυτή μορφή της καταργεί την μέθοδο της διπλής συγκόλλησης (butterig-floating), δηλαδή την τοποθέτηση κόλλας στό δάπεδο και στην ράχη τού πλακιδίου. Η μέθοδος αυτή αποτελούσε και τον μόνον τρόπο να εξαλειφθούν κάπως τα κενά στην ράχη τού πλακιδίου που συσσώρευαν νερό με όλους τούς κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Ιδανική γιά κάθε δονούμενο ή συστολοδιαστελλόμενο υπόβαθρο. Αντιπαγετική και σημαντικά βελτιωτική της στεγανότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σπατουλάρισμα (έως 8 mm) της επιφάνειας την προηγούμενη μέρα της συγκόλλησης.

Πεδίο εφαρμογής

Συγκόλληση πλακιδίων, ψηφίδας και πέτρας σε δάπεδα. Συγκόλληση σε ταράτσες, βεράντες και πάνω σε ενδoδαπέδια συστήματα θέρμανσης. Συγκόλληση πλακιδίων πυθμένα πισίνας. Ανακαίνιση άμεσα πάνω σε παλαιά πλακίδια.

Τρόπος εφαρμογής

Διαλύουμε την κόλλα στο νερό σε αναλογία 5-6 lit νερού στο 25-κιλο σακί ανάλογα με την επιθυμητή υφή. Αφήνουμε το μίγμα 5 λεπτά να «ωριμάσει» και αναμιγνύουμε σύντομα εκ νέου. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο έως 90 λεπτά. Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε 30 λεπτά. Η τοποθέτηση γίνεται πάντως με τον συνήθη τρόπο (διάστρωση κόλλας, κτένισμα, συγκόλληση). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σπατουλάρισμα (έως 8 mm) της επιφάνειας την προηγούμενη μέρα της συγκόλλησης.Για ακόμη μεγαλύτερα πάχη σπατουλαρίσματος επιτρέπεται η ανάμιξη της με άμμο κόκκου 0-2 mm σε αναλογία 3 : 1 ( CM-19 / άμμο). Γιά συγκόλληση πάνω σε παλαιά πλακίδια προηγείται ένα λεπτό σπατουλάρισμα από 25 kg CM-19 +2 kg Ceroc - CC - 83 + 4 lit νερό . Αφού τραβήξει το σπατουλάρισμα αυτό συγκολλούμε με σκέτη CM-19 ( χωρίς Ceroc - CC - 83, παρά μόνον με νερό).

Προδιαγραφές

Βάση : Τσιμεντοειδής κονία χωρίς ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης TRGS 613. Ειδ. βάρος : 1,47 kg/lit Διαθέσιμος χρόνος μίγματος : 90 λεπτά Θερμοκρασία εφαρμογής : + 5°C έως + 30°C Διαθέσιμος χρόνος : > 30 λεπτά Εφελκυσμός πρόσφυσης : > 1,0 N / mm2 Αρμολόγηση μετά : 6 ώρες Χρόνος διόρθωσης : 60 λεπτά Θερμοκρασιακή αντοχή: -30° C έως +70° C

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg.

Κατανάλωση: Βάσει DIN 18 157 2,4 - 5 kg / m2 ανάλογα με την ακμή του πλακιδίου και την επιλεγείσα κτένα.