ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceramit CM-117 Flexkleber

Εταιρεία: Ceresit
Ελαστική κόλλα κεραμικών πλακιδίων και πλακών. Αντιπαγετική, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Σε εσωτερικούς χώρους κατάλληλη και για πλακίδια μη απορροφητικής ράχης καθώς και για θερμομονωτικά υλικά. Εξειδικευμένη για ενδοδαπέδια θέρμανση.

Ιδιότητες

Κόλλα για κεραμικά πλακίδια εσωτερικά και εξωτερικά, για πλακίδια μη απορροφητικής ράχης (stoneware) και θερμομονωτικές πλάκες εσωτερικά, πάνω σε ορυκτά υπόβαθρα (μπετόν, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά, γυψοσανίδες). Εξειδικευμένη για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης. Αντιπαγετική και βελτιωτική της στεγανότητας. Υπερβαίνει το DIN 18 156 - Μ.

Πεδίο εφαρμογής

Συγκόλληση πλακιδίων, ψηφίδας θερμοηχομονωτικών πλακών κλπ. σε τοίχους και δάπεδα. Συγκόλληση πάνω σε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης.

Τρόπος εφαρμογής

Διαλύουμε αργά την κόλλα στο νερό σε αναλογία 2,2 όγκων σκόνης προς 1 όγκο νερού. (7,5-8,0 lit νερού στο 25-κιλο σακί). Αφήνουμε το μίγμα 5 λεπτά να «ωριμάσει» και αναμιγνύουμε σύντομα εκ νέου. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο έως 2 ώρες. Το διαστρωμένο μίγμα πρέπει να καλυφθεί με πλακίδια μέσα σε 20 λεπτά. Η τοποθέτηση γίνεται με τον συνήθη τρόπο (διάστρωση κόλλας, κτένισμα, συγκόλληση). Η κόλλα αποκτά όλες τις δυνατότητες της κόλλας Ceramit - CM - 17 δηλαδή μετατρέπεται σε αυτήν προσθέτοντας στο σακί 2 kg Ceroc - CC - 83 + 6,0-6,5 lit νερό. Αρμολόγηση μετά 24 ώρες.

Προδιαγραφές

Βάση: Τσιμεντοειδής κονία χωρίς ενώσεις χρωμίου βάσει απαίτησης TRGS 613. Ειδ. βάρος: 1,4 kg/lit Διαθέσιμος χρόνος μίγματος : 2 ώρες Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +30°C Διαθέσιμος χρόνος :> 20 λεπτά Ολίσθηση : < 0,10 mm Εφελκυσμός πρόσφυσης : >0,75 N/mm2 Αρμολόγηση μετά: 24 ώρες Θερμοκρασιακή αντοχή: -30° C έως +70° C Υπέρβαση DIN 18 156-Μ

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής.

Συσκευασία: Σάκοι 25 kg.

Κατανάλωση: Βάσει DIN 18 157 1,8 kg/m2 ( για κτένα 4mm) - 3,6 kg/m2 (για κτένα 10 mm) ανάλογα με την ακμή του πλακιδίου