> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Ceresit, Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης, Ceremastic CS-28 (Marmorfuge)

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Ceremastic CS-28 (Marmorfuge)

Εταιρεία: Ceresit
Ελαστική σιλικόνη μαρμάρου και φυσικής πέτρας για αρμούς 5-20 mm εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Μυκητοστατική. Δεν ρυπαίνει το μάρμαρο.

Ιδιότητες

Η μυκητοστατική σιλικόνη μαρμάρου CS-28 δίνει λύση στην ελαστική στεγανή σφράγιση αρμών κάθε είδους φυσικής πέτρας, πράγμα που ως τώρα δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί με κοινή σιλικόνη. Το μάρμαρο απορροφά ουσίες από τις γνωστές σιλικόνες και οξειδώνεται μεταλλασσόμενο συγχρόνως χρωματικά. Σαν δεύτερο φαινόμενο ακολουθεί η αποκόλληση της σιλικόνης. Η σιλικόνη CS-28 είναι μέρος του «συστήματος – μαρμάρου» της Ceresit που ξεκινά από την κόλλα μαρμάρου Ceramit-CM-15 και τον στόκο μαρμάρου Cerement-CE-42 υλικά που δεν εμποτίζουν με οξείδια το μάρμαρο, όπως τα αντίστοιχα συμβατικά ακρυλικά.

Πεδίο εφαρμογής

Ελαστική σφράγιση αρμών μαρμάρου και φυσικής πέτρας. Προσφύεται στον πολυεστέρα, στο ξύλο (βερνικωμένο ή χρωματισμένο) στα κεραμικά, στο μπετόν, στον σοβά κ.λπ.

Τρόπος εφαρμογής

Οι παρειές του αρμού πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, σταθερές χωρίς λίπη και έλαια. Σε εσωτερικούς χώρους το πλάτος αρμού δεν πρέπει να είναι λιγότερο των 5mm σε δε εξωτερικούς 10mm. Η CS-28 προσφύεται χωρίς Primer σε παρειές κεραμικών πλακιδίων, ξύλου (βερνικωμένου ή χρωματισμένου) πολυεστέρα, και πορσελάνης. Κάθε άλλη επιφάνεια όπως π.χ. μπετόν, μάρμαρο, φυσική πέτρα, σοβάς, προεπαλείφονται με Primer CS-34. Επαλείφουμε το Primer στις παρειές του αρμού και όχι στον πυθμένα Η εφαρμογή της σιλικόνης CS-28 ακολουθεί το νωρίτερο μετά 30 λεπτά το αργότερο πριν από 3 ώρες. Η λείανση γίνεται με βρεγμένη σπάτουλα χωρίς απορρυπαντικά εντός 10 λεπτών το πολύ.

Προδιαγραφές

Βάση: σιλικονούχος μαστίχη χωρίς βλαβερά έλαια. Τόνοι: Φυσικό άσπρο, ανοικτά μπεζ, ανοικτό γκρι Σκληρότης SHORE-Α: 30 Μέγιστη διαρκής επιμήκυνση: 15% Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 C έως +40° C Θερμοκρασιακή αντοχή: -40° C έως + 140° C Πολυμερισμός: 2mm/24h Μέτρο ελαστικότητας: 0,55 N/mm2

Σχετικά υλικά

Γενικά

Ημερομηνία λήξης: 18 μήνες ζωή.

Συσκευασία: Φυσίγγια 300 ml

Κατανάλωση: 25ml/m για αρμο 5x5 mm


Image 1