ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Watec 3E

Εταιρεία: Gutjahr
Οπλισμένο ρολό αποσύμπλεξης και αποστράγγισης πλακιδίων για κατασκευές και επισκευές ταρατσών και βεραντών. Ιδανικό για περιορισμένα περιθώρια ύψους ή βάρους.

Ιδιότητες

Το διεισδύον νερό απάγεται και δεν μπορεί πλέον να λιμνάσει. Κανένας κίνδυνος υγρασιών και παγετού. Η πίεση υδρατμών εκτονώνεται και ο υδρατμός εξέρχεται από τα κανάλια. Καμία αποκόλληση σμάλτου από συμπύκνωση εξερχόμενων υδρατμών λόγω παγετού. Η κόλλα και τα πλακάκια διαχωρίζονται κινητικά-θερμικά από το υπόβαθρο προβληματικό ή υγιές. Καμία δημιουργία ρωγμών στους αρμούς και τα πλακίδια από το υπόβαθρο.

Πεδίο εφαρμογής

Αποστράγγιση, Αερισμός, Αποσύμπλεξη Για την ανάλογη προβληματική των εσωτερικών χώρων χρησιμοποιούμε το Watec 2E

Τρόπος εφαρμογής

Στεγανοποίηση (αν απαιτείται) με Ceresit-CP-42, ή Bituthene BT-21 ή Cerelit CL-51. Ελεύθερη τοποθέτηση ρολού Watec 3E. Συγκόλληση των πλακιδίων πάνω στο ρολό με κόλλα . Watec 3 E + κόλλα + πλακάκι < 18 mm

Σχετικά υλικά