> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Υλικά - Gutjahr, Συστήματα Αποσύμπλεξης, Watec 2E

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Watec 2E

Εταιρεία: Gutjahr
Οπλισμένο ρόλο ελεύθερης (κολυμβητής) τοποθέτησης πλακιδίων σε προβληματικά υπόβαθρα

Πεδίο εφαρμογής

Απλώνουμε ελεύθερα το ρολό χωρίς συγκόλληση του στο δάπεδο. Το οριοθετούμε στον χώρο μας κόβοντας το εύκολα με απλό ξυράφι ή ψαλίδι. Συγκολλούμε τα πλακίδια πάνω του με κόλλα πλακιδίων. Αποτέλεσμα: Αποσύμπλεξη- Αποστράγγιση-Αερισμός . Για την ανάλογη προβληματική εξωτερικών χώρων χρησιμοποιούμε το Watec 3E.

Τρόπος εφαρμογής

Αποσύμπλεξη σε ενδοδαπέδια θέρμανση με ρηγματωμένη τσιμεντοκονία: Ρηγματωμένες ή χωρίς σωστούς αρμούς ενδοδαπέδιες θερμάνσεις δεν απαιτείται πλέον να συγκολλούνται με εποξειδική ρητίνη. Αποσύμπλεξη σε ξύλινο δάπεδο /δάπεδα MDF: Σε υψηλές θερμοκρασίες το ξύλο συρρικνώνεται (υγρασιακά) το πλακάκι διαστέλλεται (θερμικά) και αντιστρόφως. Η ταλάντωση επιπλέον ρηγματώνει τους αρμούς και συχνά το πλακάκι. Αποσύμπλεξη σε πλαστικά δάπεδα και δάπεδα με λάδια ή υπολείμματα κόλλας: Σε τέτοια δάπεδα καμία κόλλα πλακιδίων δεν επιτυγχάνει συγκόλληση. Η απομάκρυνση τους και της κόλλας τους είναι οικονομικά δυσβάστακτη. Η αποσύμπλεξη και κολυμβητή τοποθέτηση είναι μονόδρομος. Αποσύμπλεξη σε ανομοιογενή δάπεδα: Τέτοια δάπεδα προκύπτουν από επισκευές , κατεδαφίσεις τοίχων κλπ. Χωρίς αποσύμπλεξη οι ρωγμές στον αρμό και στο πλακίδιο έχουν ήδη δρομολογηθεί. Αποσύμπλεξη σε δάπεδα υπό συρρίκνωση πήξεως(φρέσκα): Κάτω από πίεση χρόνου μπορούμε να τοποθετήσουμε πλακίδια σε υπό συρρίκνωση(φρέσκα ) υπόβαθρα , τα οποία δύνανται να στεγνώσουν μέσα από τα κανάλια αερισμού του 2Ε

Σχετικά υλικά


Image 1