> ΑΦΟΙ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. - Συντελεστές

ΥΛΙΚΑ

Υλικά Πλακιδίων Φυσικών Λίθων
Υλικά Προετοιμασίας Υποστρωμάτων
Πρόσμικτα
Μονωτικά υλικά
Μεμβράνες - Ασφαλτόπανα - Βοηθητικά
Συστήματα Αποσύμπλεξης
Σιλικόνες - Σφραγιστικά Πολυουρεθάνης
Αδιαβροχοποιητικά υλικά
Αποκατάσταση ενθρακωμένου μπετόν
Σπατουλάρισμα τοίχων. Επισκευαστικά. Αντιμουχλικό
Βαφή δαπέδου - Βαφή πισίνας
Προετοιμασία επιφανειών - Αστάρια
Καθαριστικά
Χρώματα
Εποξειδικά Συστήματα
Επεξεργασία Μαρμάρων - Γρανιτών
Προφίλ Διακοσμητικά - Προστατευτικά
Κανάλια αποστραγγιστικά
Βοηθητικά εργαλεία - Υλικά τοποθέτησης

Συντελεστές

Ο παρών διαδικτυακός κόμβος δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνδρομή των εταιρειών RENOVAT, Ceresit, Bauder, Brillux, Gutjahr, Litokol, Megapoxy, Bellinzoni, Genesis APS, Raimondi, Απόλλων, Lithofin, Diamant-Boart, Abra Iride, Stora - Drain, Bosch, Talpa, Husqvarna, MAPEI, NanoPhos, FILA, YSHIELD, οι οποίες μας παρείχαν περιεχόμενο για τα προϊόντα τους, και της εταιρείας SilkTech Α.E. που είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του διαδικτυακού κόμβου και φροντίζει για τη φιλοξενία και την ανανέωση του περιεχομένου του.

Σύνδεσμος προς την εταιρεία CeresitΣύνδεσμος προς την εταιρεία BauderΣύνδεσμος προς την εταιρεία Brillux
Σύνδεσμος προς την εταιρεία GutjahrΣύνδεσμος προς την εταιρεία LitokolΣύνδεσμος προς την εταιρεία Megapoxy
Σύνδεσμος προς την εταιρεία BellinzoniΣύνδεσμος προς την εταιρεία Genesis APSΣύνδεσμος προς την εταιρεία Raimondi
Σύνδεσμος προς την εταιρεία ΑπόλλωνΣύνδεσμος προς την εταιρεία LithofinΣύνδεσμος προς την εταιρεία Diamant-Boart
Σύνδεσμος προς την εταιρεία Abra IrideΣύνδεσμος προς την εταιρεία Stora - DrainΣύνδεσμος προς την εταιρεία Bosch
Σύνδεσμος προς την εταιρεία TalpaΣύνδεσμος προς την εταιρεία HusqvarnaΣύνδεσμος προς την εταιρεία MAPEI
Σύνδεσμος προς την εταιρεία NanoPhosΣύνδεσμος προς την εταιρεία FILAΣύνδεσμος προς την εταιρεία YSHIELD

Σύνδεσμος προς την εταιρεία RENOVAT Σύνδεσμος προς την εταιρεία SilkTech

Image 1